Juridik och kvinnligt entreprenörskap

Som kvinnlig entreprenör behöver du ha bra koll på företagsjuridik, vilket innebär att du ibland kan behöva hjälp av juridiskt utbildade personer när det uppstår frågetecken i verksamheten. Företag är ofta i behov av vattentäta och bindande avtal mellan verksamheten och kunderna eller mellan ditt företag och andra verksamheter. Du kanske också vill sälja eller lämna vidare ditt företag, eller behöver juridisk rådgivning av andra skäl.

 

Med hjälp från Magnusson Advokatbyrå kan du som kvinnlig entreprenör få professionell rådgivning inom juridik. Genom att se över hela din företagskultur och strategi kan deras specialistkunskap omvandlas till att utgöra en strategisk rådgivare och partner till ditt företag. Du kan få rådgivning inom arbetsrätt, konkurrens- och EU-rätt, försäkringar och mycket mer.

 

Ojämställt näringsliv

 

Fler VD-poster innehas av män, vilka också startar fler företag och har mer inflytande över riskkapital. Inom just riskkapitalbranschen kan mycket göras. Dels att fler kvinnliga entreprenörer tar sig dit och dels att investerare baserar sina beslut kring faktiskt kunskap, inte kring stereotyper eller normer. Forskning vid Harvard har visat att manliga investerare hellre lyssnar på pitchar när de kommer från attraktiva män, i jämförelse med kvinnor eller män som inte anses lika attraktiva. Studier har också visat att om fler av investerarna är kvinnor får dessutom fler kvinnor ta emot investeringar.

Läget för kvinnliga entreprenörer är idag en sorts ”moment 22”, där faktorerna skapar en ond cirkel som inte verkar ha någon självklar lösning. Kvinnor som visar att de har ett högt självförtroende får negativa motreaktioner, och blir straffade för att de tar för mycket plats. Å andra sidan, om kvinnor inte visar något självförtroende kan de i stället ge intryck av att sakna kompetens.

Jämställda byråer

Även juridiska byråer behöver sträva efter att bli mer jämställda. Företag som inte enbart har män i ledningen är enligt forskning mer lönsamma. Det kan ur många aspekter vara positivt att skapa arbetsplatser där både män och kvinnor är delägare och chefer. Detta är förstås särskilt viktigt när det gäller styrelsen och delägarledet då de har den övergripande ansvaret för strategisk styrning.

För att uppnå en jämställd byrå bör det sättas kvantitativa mål vad gäller andelen kvinnor som är delägare på byrån. För detta ändamål bör en konkret plan upprättas med tydliga mål, till exempel att 40 procent av kvinnorna är chefer vilket ska uppnås inom fem år. Det bör också ske ett aktivt sökande efter kandidater som passar in i denna målbild. För att skapa en mer blandad chefs- och delägarkrets bör stereotyper motarbetas som kan leda till att kvinnor slår i glastaket. Hur kan arbetsplatsen uppskatta drivna kvinnor och inte se dem som personer som ”tar alltför mycket plats”?

Forskning visar också att både kvinnor och män hellre väljer män till chefspositioner. När män når bedrifter uppfattas dessa som bättre än kvinnornas. Denna upphöjelse av män sker omedvetet utan att vi tänker på det. Statistik är ett bra motmedel, tillsammans med formella kriterier som utgör en bra grund för att utvärdera prestationer hos biträdande jurister.

Kvinnliga entreprenörer på arbetsmarknaden

Att vara en entreprenör innebär att vara en driven, företagsam, kreativ person som organiserar en nytänkande verksamhet. Förr, långt tillbaka i tiden, var det mest männen som stack ut inom entreprenörskap, men idag finns det allt fler kvinnor som startar olika former av företagsidéer och verksamheter.

Kvinnlig entreprenörskap bör lyftas fram mer

Vi lever i en modern tid idag där jämställdhetens gränser allt mer suddas ut, men faktum är att en tredjedel av Sveriges entreprenörer idag är kvinnor. Man vet inte exakt varför, men det kan mycket väl bero på kulturella och ekonomiska skäl, samt en del sociala faktorer. Det är viktigt att lyfta fram entreprenörskap som något positivt där både män och kvinnor presterar lika bra. Det handlar i slutändan inte om alls om kön, utan snarare om drivkraft, innovation och vilja. Är man en driven kvinna och vill starta ett eget företag, kan man med stor fördel hyra eller anställa professionell bemanning i Stockholm med kunnig personal.

Inspirerande kvinnor inom kulturen

Att vara en entreprenör behöver inte bara vara att starta ett företag, det kan även vara ett kreativt skapande av konstnärliga och kulturella uttryck. Stora konstnärer, dansare, skådespelare eller till exempel kungligheter kan vara drivande entreprenörer. I Sverige finns det många unika inspirerande kvinnor som visar att genom drivkraft kan man inspirera och bidra till utveckling. Ett exempel på en mycket inspirerande kvinna inom entreprenörskap var Astrid Lindgren. Med en fantasi och skaparkraft med böcker för världens alla barn, var Astrid Lindgren en av vår tids mest kända uppskattade författare och entreprenörer.

Kvinnor som väljer entreprenörskap kan egentligen välja vilken bransch som helst. Inom underhållsindustrin behövs fler kvinnor, både inom entreprenörskap och genom anställningar. Denna bransch som varit mycket mansdominerad, vill nu försöka få in fler kvinnor. Idén på att locka fler kvinnor till denna bransch är att man borde visa och lyfta fram hur roligt och intressant denna bransch kan vara.

Fördelar med kvinnor inom fastighetsförvaltning

Tekniken går snabbt framåt och gör fastighetsservice och fastighetsskötsel bara enklare och enklare. Numera finns det gott om smarta alternativ för innovativa entreprenörer inom fastighetsförvaltning, som till exempel det digitala verktyget Nabo. Detta är goda nyheter med tanke på att branschen är krävande och måste ta hänsyn till att problem kan uppstå när som helst. Modern teknik tillsammans med kvinnliga entreprenörer är en smart lösning. Läs vidare om fördelarna med kvinnliga entreprenörer!

 

Fördelar med kvinnliga entreprenörer inom fastighetsförvaltning

 

Faktum är att allt kan hända i en fastighet, från att luftkonditioneringen slutar fungera på sommaren till att rören fryser och spricker. Om något oväntat problem uppstår finns det lyckligtvis oftast ett fastighetsförvaltningsbolag som löser det. Det innebär att fastighetsförvaltningsbolaget måste ha professionell personal som kan kommunicera snabbt och effektivt. Kvinnliga entreprenörer har därför stora möjligheter inom fastighetsskötsel på grund av de sociala och interpersonella färdigheter som krävs. Detta tillsammans med innovativa verktyg som Nabo gör det möjligt att automatisera uppgifter, göra planeringar och effektivera kommunikationen med de boende. Varför ska kvinnliga entreprenörer använda Nabo? Därför att Nabo inte är vilket verktyg som helst. Nabo är nämligen en ledande förvaltare som är specialiserad på att erbjuda fastighetsförvaltning åt bostadsrättsföreningar.

 

Uppmuntra och vägled kvinnliga entreprenörer

Traditionellt sett har kvinnor haft mer administrativa uppgifter och inte haft ledande roller inom fastighetsförvaltning. Vidare har fastighetsbranschen till stor del varit mansdominerad. Dock håller detta på att förändras tack vare kvinnors ökade intresse och möjligheter för entreprenörskap. Dessutom inser allt fler fördelarna med att inkludera kvinnor i denna bransch. Å andra sidan kan det vara tufft att arbeta i en mansdominerad bransch, så för att lyckas är det bra att få uppmuntring och vägledning. Med hjälp av en mentor kan du få den välbehövliga vägledning och inspiration du behöver för att lyckas. En mentor är en utbildad och objektiv person som kan hjälpa dig att uppnå dina entreprenöriella mål inom fastighetsförvaltning. Att ha en person som kan ge opartisk rådgivning utan förutfattade meningar kommer att bygga upp ditt självförtroende och dina färdigheter.

Kvinnliga entreprenörer och content marketing

En positiv trend är att allt fler kvinnor väljer att bli entreprenörer. Antalet kvinnliga entreprenörer är markant högre idag jämfört med hur det var för endast ett antal år sedan. Detta är självfallet en glädjande utveckling, och något som berikar såväl näringslivet som samhället i stort. En ökad mångfald, oavsett vad det än gäller, är något som gör samhället bättre och kommer oss alla till godo.

 

Många kvinnliga entreprenörer väljer att satsa på verksamheter där marknadsföringen till största delen sker digitalt via internet. Detta är dessutom något som har visat sig vara en framgångsrik strategi. De kvinnliga företagarna har varit mycket innovativa vad avser det som ofta benämns för “content marketing”. Detta kan, enkelt förklarat, beskrivas som produktion av innehåll, i form av framförallt texter, vilka ska generera besökare till en viss webbplats. På webbplatsen ska besökarna därefter konverteras till betalande kunder.

Viktigt med bra verktyg för att kunna utvärdera marknadsföringen

När man arbetar med content marketing är det helt avgörande att man har tillgång till bra SEO-verktyg. Dessa verktyg gör det möjligt att följa hur man placerar sig för olika sökord och fraser i sökmotorernas sökresultat. Tiden när man använde sig av oändliga Excel-ark, som man dessutom fyllde i för hand, som SEO-verktyg är tack och lov numera ett minne blott. Det var en tidsödande och omständlig process som få av oss saknar.

Idag finns det ett mycket stort utbud av olika programvaror och script som avsevärt underlättar SEO-arbetet. Problemet är snarast att välja mellan alla de olika lösningarna som står till buds. En mycket trevlig bekantskap för den som vill spåra sina sökordsplaceringar är Wincher, ett mycket prisvärt och lättanvänt SEO-verktyg. Med Wincher är det möjligt att spåra alla sökord som man vill ranka högt för. Samtidigt kan man hålla koll på sina konkurrenter och göra sökordsanalyser, för att endast nämna några av alla de funktioner som finns. Att verktyget är på det svenska språket ger självfallet ett plus i kanten.

Glöm inte innehållet – Content is king

Oavsett vilka verktyg som man använder sig av i sitt SEO-arbete är det viktigt att inte glömma bort innehållet. På internet gäller sedan länge att “content is king”. Det vill säga, den som publicerar ett bra innehåll på sin webbplats är den som kommer att dominera i sökresultaten. Oavsett vilket ord som du söker på, innehas de översta platserna i sökresultaten nästan undantagslöst av webbplatser med mycket och bra innehåll. På internet lönar det sig alltid att lägga resurser på att producera bra innehåll.

Många av de företagare som är framgångsrika inom content marketing är kvinnor. Det gäller särskilt i ett internationellt perspektiv där det finns en uppsjö av framgångsrika kvinnor som arbetar med content marketing. Många av dessa kvinnor har börjat som traditionella skribenter. Därefter har de visat sig ha fallenhet för såväl entreprenörskap som att skapa ett engagerande innehåll, vilket medfört att de startat sina egna verksamheter med inriktning på content marketing.

Kvinnor och entreprenörskap

Vi glömmer dem aldrig, de kända kvinnliga entreprenörerna som förändrat världen. De kämpade kanske mer i motvind förr men redan i början på nittonhundratalet slog Elise Ottesen Jensen igenom i en då ganska tabubelagd bransch. Hennes insatser har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av fri abort, legalisering av preventivmedel och sexualupplysning i skolan. Andra exempel är Coco Chanel som var först i världen med att göra sportkläder för kvinnor, eller Anna Whitlock som tog initiativ till en konsumentförening med målet att sälja bra mat till rimliga priser. Hon var förresten förebilden till den omtyckta SVT-serien om Fröken Friman.

 

Framgångsrika kvinnor i nutid är exempelvis Isabella Löwengrip som byggde upp sin verksamhet från en blogg och numera driver flera olika företag inom olika områden. Vi har också Bianca Ingrosso som även hon bloggat, men som nu lanserat både eget sminkmärke och en klädkollektion.

De kvinnliga entreprenörerna är många och ofta framgångsrika. Kanske är du också en av dem som syns på löpsedlarna i framtiden. Har du någonsin funderat på att starta eget så är det ett bra tillfälle att göra det nu när hela världen ändå håller på att ställa om. Kanske är det just din tjänst eller produkt som blir nästa succé.

Allt börjar med en idé

Exakt vad du vill satsa på vet bara du själv. Tror du på din idé så varför inte satsa på den. Om du inte gör det får du aldrig veta hur många som faktiskt vill ha just det du erbjuder. Behöver du ett startkapital så finns olika möjligheter som till exempel fakturino.se som kan erbjuda lån till bra villkor. Se till att du har en affärsplan och en tydlig tanke med vad du vill. Var beredd på att satsa mycket av din tid, särskilt i början så är du nästan igång sedan. Allt börjar med en idé och ett första steg.

Att vara entreprenör

Det finns ingen exakt definition på vad det innebär att vara en entreprenör, men rent allmänt anses att en entreprenör är en initiativrik person som är kreativ och som vill starta eller organisera något nyskapande. Ordet kan också användas rent allmänt om en person som är företagsam i största allmänhet.

Att vara entreprenör innebär förutom den personliga läggningen och inställningen till att verkligen vilja skapa något nytt även en förmåga och kanske också mod att verkligen vilja satsa på någonting fullt ut. Det kan finnas en vilja att förbättra samhället eller erbjuda något som folk efterfrågar och som ännu inte finns.

Har du en idé, något du brinner för och verkligen tror på så kanske det är din tur att förändra världen snart. Den lilla världen i din närhet, eller rentav den stora därute. Det finns entreprenörer som tjänar pengar på välbesökta bloggar och andra som skapar världsberömda innovationer. Alla behövs och alla kan inspirera varandra på olika sätt, kanske inom nätverk för egenföretagare eller i andra sammanhang. Självklart finns det nätverk för kvinnliga entreprenörer också för alla som vill dela med sig och växa genom samarbete.

Få ditt företags hemsida att växa

Har du nyligen startat ditt eget företag? I så fall är hemsidan en av de allra viktigaste delarna för att nå ut till potentiella kunder. Människor som googlar efter din typ av tjänst måste få upp din hemsida tidigt i sökresultaten för att du ska märkas. Den måste även vara lättillgänglig så människor som hör om ditt företag kan gå in och kolla din hemsida efter att ni har talats vid. Mycket står och faller med en hemsida som ger ett oseriöst intryck. Därför är det viktigt att du lägger ner tid på att göra hemsidan så bra som möjligt.

Ta hjälp av en webbyrå

Som kvinna kanske du inte har så jättemycket erfarenhet av att bygga hemsidor och vad du behöver tänka på innan denna lanseras. Dock finns det flera som kan hjälpa dig med detta. Är du baserad i huvudstaden kan du anlita en professionell webbyrå i Stockholm som hjälper dig utveckla och marknadsföra din hemsida. De gör detta varje dag och lär känna dig som kund för att hemsidan ska avspegla dig på bästa sätt. De kan dessutom hjälpa dig med allt från Google Analytics till SEO. Allt detta är viktigt för att du ska få så många klick som möjligt. När du väl har fått kunderna till din hemsida gäller det även att de stannar kvar och läser mer om de produkter eller tjänster som du erbjuder.

Vikten av bra content

Textinnehållet är något av det allra viktigaste på din hemsida. Det ska vara grammatiskt korrekt, SEO-anpassat och förmedla ditt budskap på ett klart och tydligt sätt. Om det är för mycket text att ta sig igenom kommer kunden förmodligen att tröttna och inte läsa klart allt som står. Du måste även anpassa tonen så det tilltalar din målgrupp. Känner de till ditt fackspråk eller bör det anpassas på ett annat sätt? Det är något som du själv bör känna till innan du sätter igång med hemsidan.

Är du en duktig skribent kan du förstås skriva dina texter på egen hand. Dock bör du vara medveten om att det är ett tidskrävande jobb som tar mycket energi. Därför kan det vara en god idé att kontakta en firma som sysslar med content och be dem skriva åt dig. Det beror förstås också på vilken budget du har att röra dig med. Har du en begränsad budget sparar du pengar på att göra vissa delar av jobbet själv.

Få dina kunder att stanna på din hemsida

När väl hemsidan är uppe och kunderna börjar klicka sig in här gäller det även att de stannar kvar så länge som möjligt. Hur ska du fånga deras intresse på bästa sätt? För det första bör du ha en tydlig struktur så all information är enkel att hitta. För det andra bör du snabbt göra tydligt vad du står för och varför de ska välja dig som företag. Titta på hur dina konkurrenter har gjort men kopiera inte något. Det är viktigt att du står för ditt eget personliga varumärke.

3 tips till kvinnliga entreprenörer

Entreprenörskap och företagande har länge dominerats av män, men de senaste åren har allt fler kvinnor tagit plats. Idag finns det massor av framgångsrika kvinnliga entreprenörer som inspirerar andra att starta bolag. För att lyckas som entreprenör krävs det hårt och dedikerat arbete. Här hittar du tre användbara tips som hjälper dig som kvinnlig entreprenör att komma igång.

Investera i en bra kontorsplats

Att vara entreprenör är riskfyllt och det kommer att krävas mycket för att lyckas. Gemensamt för framgångsrika entreprenörer är att de vågade satsa fullt ut på sin idé. Inget görs halvdant utan de ser företaget som en investering. Om du är nybliven entreprenör bör du se till att investera i dig själv och ditt arbete. Att hyra in sig på ett bra Kontorshotell är ett mycket bra sätt att starta upp verksamheten på bästa sätt. Du får en helhetslösning med möbler, kaffe och allting praktiskt. Du slipper administration och krångel och kan istället sätta igång och jobba på en gång. Hos workaround.io kan du välja mellan massor av centrala kontorshotell. Det finns lösningar för alla, oavsett om du arbetar ensam eller redan har ett team. Den här typen av kontorslösning är mycket populär bland entreprenörer och startups. Många kontorshotell har en tydlig nischprofil, exempelvis startups eller kreativa yrken, för att vara relevanta för sina hyresgäster. Med andra ord träffar du dagligen personer som är i samma situation som du. Det gör att ni kan utbyta erfarenheter och nätverka.

Hemmakontoret är såklart en billig lösning som har både för- och nackdelar. I början kan det vara bra eftersom du inte behöver betala någon hyra. För många överväger dock nackdelarna fördelarna. Att sitta hemma kan bli väldigt ensamt och jobbigt. Vi är sociala varelser som behöver omges av människor och yttre stimulans för att må bra. Att sitta hemma är inte särskilt inspirerande vilket kan hämma din kreativa utveckling. Som entreprenör är det viktigt att få inspiration och träffa andra likasinnade personer. Det kommer att ge dig motivation även de dagar då det känns som tuffast. Dessutom är det viktigt att skilja på jobb och fritid, vilket är svårare när du arbetar hemifrån.

Hitta förebilder

Män dominerar fortfarande företagsvärlden, men det håller sakta men säkert på att förändras. Företagande är en del av kvinnligt DNA och det har alltid funnits kvinnliga företagare.

Digitaliseringen av samhället har förändrat spelreglerna för entreprenörer och banat vägen för fler kvinnliga förebilder. Det är många kvinnor som lyckats skapa framgångsrika bolag med endast datorn som redskap. Bloggare, influensers och e-handlare är bara några titlar på framgångsrika kvinnor inom företagsvärlden. Det är alltid viktigt att hitta förebilder inom din bransch som du kan inspireras av. Deras framgång kommer att ge dig motivation att fortsätta kämpa.

Våga satsa

Sist, men inte minst, är det otroligt viktigt att satsa fullt ut på din företagsidé. Om du inte tror på din idé kommer inte heller någon annan att göra det. Så kör hårt!

Topp 3 inspirerande kvinnliga entreprenörer

I dagens moderna samhälle finns det gott om kvinnliga entreprenörer inom en rad olika branscher som mode, skönhet och teknik. Om du själv är en företagsam kvinna som brinner för entreprenörskap kommer följande lista inspirera dig. När det kommer till affärslivet är det få saker som slår erfarenheten som ambitiösa entreprenörer samlar på sig. Många företag inser värdet av erfarenhet inom entreprenörskap och hyr därför in en vid akuta behov eller för att expandera företaget. Denna person är ofta överkvalificerad och brukar därför få ta på sig den viktiga rollen som interim verkställande direktör. Inte minst inser företag nyttan av att hyra in en före detta kvinnlig entreprenör eftersom de tillför nya färska perspektiv. Här presenteras tre framgångsrika kvinnliga entreprenörer som lyckats nå toppen, vilka är:

 

 

    • Arianna Huffington.

 

  • Sophia Amoruso.
  • Tory Burch.

Läs vidare!

3 kvinnliga entreprenörer du inte får missa

1. Arianna Huffington. Arianna är 70 år med en förmögenhet på 100 miljoner dollar och driver företaget Thrive Global. Hon är en medgrundare till den framgångsrika nyhetssajten HuffPost, tidigare känd som Huffington Post. Efter att ha deltagit i att skapa denna nyhetssajt siktade hon på att skriva en serie böcker, däribland The Sleep Revolution (2016) där hon utforskar den senaste forskningen om vad som händer medan vi sover. Vidare driver hon en sex veckors kurs som hjälper människor att förbättra sitt allmänna välbefinnande.

2. Sophia Amoruso. Sophia på bara 36 år har trots tidigare bakslag utvecklat den omåttligt populära webbplatsen Girlboss. Girlboss är dedikerad till att hjälpa kvinnor med frågor som karriär, skönhet och välbefinnande. På sin höjd hade hon en nettoförmögenhet på 280 miljoner dollar.

3. Tory Burch. Med en bred erfarenhet från flera kända modehus i världen bestämde sig Tory för att bygga sitt eget modemärke. Hennes idéer om att blanda unika och trendiga mönster blev snabbt en stor framgång. Senare grundade hon en stiftelse för bröstcancerforskning där hon upplyser kvinnor om sjukdomen.

Hitta kontorsplats i Stockholm för er som företagare

Är ni kvinnliga entreprenörer som har fått stora framgångar med ert företag? I så fall kan det vara dags att se er om efter ett nytt kontor där ni och era anställda kan arbeta. Det är viktigt att kontoret ligger centralt så att det är enkelt att bedriva verksamheten på ett smidigt sätt.

 

Kontor i Stockholm

 

Som företagare har man mycket att vinna på att flytta sin verksamhet till huvudstaden. Om företaget ligger i en mindre eller mellanstor stad i närheten av Stockholm kan det vara väldigt smart att ta steget att faktiskt flytta verksamheten dit. Men om ni redan finns i Stockholm och nu söker efter en större och bättre lokal tack vare era stora framgångar med företaget, kan ni gynnas mycket av att hitta ett bättre läge i stan. Att ha en kontorsplats i Stockholm är prestigefyllt och kan verka mer professionellt. Det skapar dessutom fler möjligheter att växa.

Flytta till förorter

Priset för kontor i Stockholm beror mycket på var i länet kontoret ligger. Därför kan det i vissa fall vara mer lönsamt att ha kontoret på platser i utkanten av storstan, som i några av de närliggande förorterna. Fördelarna med att ha kontoret lokaliserat i Stockholm kvarstår även om kontoret inte ligger exempelvis i Gamla stan. Priset för ett kontor som ligger i förorterna är oftast väldigt mycket lägre och kan därför vara ett bättre alternativ rent ekonomiskt.

Inred kontoret

När ni har hittat kontoret som passar era preferenser är det dags att flytta in. Att inreda kontoret helt från grunden kan vara en stor utmaning, men det är samtidigt en stor möjlighet att skapa kontoret precis så som man själv vill ha det. Sätt lite färg på väggarna om det inte redan finns och skapa en unik atmosfär som passar just ert företag. Här kommer några förslag på stilar som kan passa kontoret:

  • Vintage och antikt.

För att skapa ett riktigt unikt kontor kan man inreda det med gamla och antika möbler. Besök auktionshus runt om i Stockholm och titta efter unika möbler att inreda kontoret med, alltifrån bord och stolar till mindre prydnadssaker.

  • Modernt och skandinaviskt.

I Stockholm finns det många butiker som säljer exklusiv design och skandinavisk inredning. Är det en stil ni föredrar finns allt ni söker i Stockholms inredningsbutiker.

  • Lekfullt och feminint.

Är ni trötta på den vanliga och tråkiga kontorsmiljön kan ni göra något lekfullt av det hela. Inred med roliga färger och former, som ett dockhus eller som ett prinsessrum. Det är ert kontor och det är ni som bestämmer hur det ska se ut.

1 2