Juridik och kvinnligt entreprenörskap

Som kvinnlig entreprenör behöver du ha bra koll på företagsjuridik, vilket innebär att du ibland kan behöva hjälp av juridiskt utbildade personer när det uppstår frågetecken i verksamheten. Företag är ofta i behov av vattentäta och bindande avtal mellan verksamheten och kunderna eller mellan ditt företag och andra verksamheter. Du kanske också vill sälja eller lämna vidare ditt företag, eller behöver juridisk rådgivning av andra skäl.

 

Med hjälp från Magnusson Advokatbyrå kan du som kvinnlig entreprenör få professionell rådgivning inom juridik. Genom att se över hela din företagskultur och strategi kan deras specialistkunskap omvandlas till att utgöra en strategisk rådgivare och partner till ditt företag. Du kan få rådgivning inom arbetsrätt, konkurrens- och EU-rätt, försäkringar och mycket mer.

 

Ojämställt näringsliv

 

Fler VD-poster innehas av män, vilka också startar fler företag och har mer inflytande över riskkapital. Inom just riskkapitalbranschen kan mycket göras. Dels att fler kvinnliga entreprenörer tar sig dit och dels att investerare baserar sina beslut kring faktiskt kunskap, inte kring stereotyper eller normer. Forskning vid Harvard har visat att manliga investerare hellre lyssnar på pitchar när de kommer från attraktiva män, i jämförelse med kvinnor eller män som inte anses lika attraktiva. Studier har också visat att om fler av investerarna är kvinnor får dessutom fler kvinnor ta emot investeringar.

Läget för kvinnliga entreprenörer är idag en sorts ”moment 22”, där faktorerna skapar en ond cirkel som inte verkar ha någon självklar lösning. Kvinnor som visar att de har ett högt självförtroende får negativa motreaktioner, och blir straffade för att de tar för mycket plats. Å andra sidan, om kvinnor inte visar något självförtroende kan de i stället ge intryck av att sakna kompetens.

Jämställda byråer

Även juridiska byråer behöver sträva efter att bli mer jämställda. Företag som inte enbart har män i ledningen är enligt forskning mer lönsamma. Det kan ur många aspekter vara positivt att skapa arbetsplatser där både män och kvinnor är delägare och chefer. Detta är förstås särskilt viktigt när det gäller styrelsen och delägarledet då de har den övergripande ansvaret för strategisk styrning.

För att uppnå en jämställd byrå bör det sättas kvantitativa mål vad gäller andelen kvinnor som är delägare på byrån. För detta ändamål bör en konkret plan upprättas med tydliga mål, till exempel att 40 procent av kvinnorna är chefer vilket ska uppnås inom fem år. Det bör också ske ett aktivt sökande efter kandidater som passar in i denna målbild. För att skapa en mer blandad chefs- och delägarkrets bör stereotyper motarbetas som kan leda till att kvinnor slår i glastaket. Hur kan arbetsplatsen uppskatta drivna kvinnor och inte se dem som personer som ”tar alltför mycket plats”?

Forskning visar också att både kvinnor och män hellre väljer män till chefspositioner. När män når bedrifter uppfattas dessa som bättre än kvinnornas. Denna upphöjelse av män sker omedvetet utan att vi tänker på det. Statistik är ett bra motmedel, tillsammans med formella kriterier som utgör en bra grund för att utvärdera prestationer hos biträdande jurister.