Kreativa kvinnor och entreprenörer

En entreprenör beskrivs ofta som en person som är påhittig och initiativrik. En kreativ person som gillar att experimentera och kanske få till något nyskapande inom ett visst område. Ordet entreprenör används också ofta om personer som helt enkelt startar eget företag inom någon bransch, oavsett vilken.

 

Bloggare eller YouTubestjärna

 

Det finns en hel del personer som dragit igång en lönsam verksamhet med hjälp av sociala medier. Det är lätt att blogga och lätt att göra filmer för YouTube, något svårare att få de stora massorna att hitta dit så du får många som läser, klickar och gillar det du gör. Ett bra sätt att komma igång är att använda ett smart webbformulär där du kan ta reda på vad det är folk egentligen vill ha. När du vet det så kan du antagligen också skissa upp vad du ska satsa på utifrån ditt eget specialområde.

 

Uthållighet och engagemang

Visst händer det att någon blir berömd nästan över en natt, men för de flesta tar det lite längre tid. Allt börjar med en idé men uthållighet och engagemang behövs också. Börja gärna med att förbereda ett antal avsnitt av din podd, ladda med många blogginlägg eller YouTubeklipp så du har i reserv de där dagarna när det faktiskt inte går att skapa något nytt av olika skäl. Det är enkelt att datummärka inlägg så de publiceras precis det datum du vill. Det kan vara klokt att planera så du ständigt ligger lite före i schemat helt enkelt, även om du ibland sänder dagsaktuella saker. Se också till att du interagerar med dina besökare, svarar på frågor och tackar för deras kommentarer. Det är ett bra sätt att växa. Ett annat sätt är att hålla koll på närliggande bloggar eller poddar och skapa nätverk där ni kan byta, tipsa och länka till varandra. Det gynnar alla.

Kvinnliga logistikentreprenörer

Logistikmarknaden är en bransch som ofta går under radarn när man tänker på de sektorer i samhället som har störst omsättning. Det beror sannolikt på att man inte tänker på det när det fungerar. Men faktum är att det mesta vi köper har vid ett tillfälle flyttats från plats A till plats B och någon har tjänat pengar på att göra det. Logistik kan vara från det allra enklaste: att köpa in några transportbilar och starta en budfirma, till att använda blockchainteknologi för att effektivisera bränsleanvändningen för en hel handelsflotta.

Traditionellt har logistik varit en manligt dominerad bransch, men som det mesta andra är det på väg att förändras. Här ska vi titta närmare på några spännande kvinnliga entreprenörer som har eller är på väg att förändra den bransch som på årsbasis omsätter ungefär 60 000 miljarder svenska kronor.

Hannah Kain

Hela logistikbranschen domineras av doldisar; det är sällan de som är verksamma här får de stora uppslagen i affärstidningarna. Det är synd, eftersom logistik är en så oerhört central del för alla företag. Som det brukar sägas: det krävs 25 000 delar för att bygga en bil, men bara en del för att INTE bygga en bil. Ett bra logistikföretag är de som ser till att alla delar faktiskt finns på rätt plats i rätt tid för att bilen ska kunna byggas.

Det här var något danskfödda Hannah Kain tog fasta på när hon startade sitt företag ALOM 1997, hon såg en möjlighet att effektivisera transporterna genom att ta ett större ansvar för hela värdekedjan inom logistikområdet. Idag omsätter företaget runt en miljard kronor, mycket tack vare Hannah Kains tydligt idédrivna ledarskap. Under coronapandemin har hon tagit nästa steg i sitt företag genom att inleda ett närmare samarbete med leverantörsföretagen i syfte att på så sätt ta ett ännu större grepp om leveranskedjan och leverera ett större värde till sina kunder.

Katherina-Olivia Lacey

Det är svårt att inte bli avundsjuk på Katherina-Olivia Lacey. Hon är inte bara en vanlig modellsnygg och hyperintelligent kvinna med över 200 000 följare på Instagram. Hon har också startat ett väldigt framgångsrikt och expansivt logistikföretag som heter Quincus, så hon är rik också. Hennes företag är ett Software as a service, SaaS-företag som hjälper andra företag att optimera logistiken. Men hjälp av ett öppet API som de tillhandahåller kan företag analysera miljontals datapunkter både för att förutspå framtida logistikhändelser, men också för att optimera transporter i realtid. Quincus startade så sent som 2014 och har huvudkontor i Singapore, men har på den korta tiden sedan starten öppnat lokalkontor i flertalet länder och täcker nu in större delen av den asiatiska marknaden.

Sköt ekonomin som kvinnlig entreprenör

Som kvinnlig entreprenör har du mycket att göra, både vad gäller att sköta marknadsföring och att arbeta i företaget men också att ta hand om företagets ekonomi på ett effektivt sätt. För att verksamheten ska fungera väl behöver bland annat dess redovisning, marknadsföring, finansiering och också eventuell logistik skötas ordentligt.

Med Företagstjänster från Intrum kan du som kvinnlig entreprenör bland annat utkontraktera kundreskontran och faktureringen, och i stället lägga din tid på att sköta kärnverksamheten. Här kan du också få hjälp med hantering av krav och inkasso, och kan på så vis undvika en ansträngd likviditet som kan bli förödande för den som driver en startup. Om du istället lämnar dina inkassoärenden till Intrum reduceras företagets kreditförluster.

Förbättra företagets likviditet

 

Som kvinnlig entreprenör har du ansvar för företagets likviditet, vilket visar hur stor förmåga som verksamheten har att betala räkningar och övriga utgifter. Resultatet är som bekant skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader, medan likviditeten visar skillnaden mellan de pengar som går in i verksamheten och de pengar som går ut därifrån. För att förbättra likviditeten i företaget kan du se över dess kostnader och fakturera tjänster och varor så fort du kan. Genom att ändra betalningsvillkoren från en månad till tio dagar kan du fortare få in pengar till verksamheten och på så vis höja dess likviditet.

Du kan också göra en likviditetsbudget, vilket kan skapas med ett enkelt räkneverktyg. Om du höjer kontokrediten hos företaget kan du också förbättra dess likviditet. Det kostar dock att ha kredit och du behöver betala ränta. Det är olönsamt att ha kontokredit som hela tiden används, då är det klokare att ha en motsvarande skuld i form av ett lån vilket kan ge lägre ränta.

Använd digitala tjänster

För att få rätt kunskap kring företagande går det att gå in på Skatteverkets hemsida, där det finns många guider och mycket information. Här kan du boka plats för att delta i en infoträff där du kan lära dig mer kring skatter, moms och deklaration. Du kan också delta digitalt via webbseminarier, vilket är smidigt och tryggt i pandemitider. På verksamt.se kan du registrera ditt nya företag och få hjälp kring hur du ska komma igång på bästa sätt.

Skatteverket erbjuder också flera e-tjänster där du kan se uppgifter kring ditt företag och göra ärenden. Nystartade föreningar och företag måste snarast anmäla vem som är huvudman för verksamheten, så kallad ”verklig huvudman”. Detta behöver ske senast fyra veckor från att verksamheten registrerats hos Bolagsverket och Skatteverket. Personen som benämns verklig huvudman är den som kontrollerar eller ytterst äger verksamheten.

Främja seriöst företagande

Som kvinnlig entreprenör är det förstås också viktigt att främja seriöst företagande. I detta ingår att motverka svartarbete och att arbeta för att det skapas en sund konkurrens. I statistik över den svenska handeln går det att se att tjänster och varor upphandlas för över 600 miljarder kronor varje år i Sverige. Av denna summa fuskas upp till 100 miljarder bort. Denna ekonomiska brottslighet är ett hot mot demokratin, vilket innebär att det är alla företagares ansvar att motverka skattebrott.

Juridik och kvinnligt entreprenörskap

Som kvinnlig entreprenör behöver du ha bra koll på företagsjuridik, vilket innebär att du ibland kan behöva hjälp av juridiskt utbildade personer när det uppstår frågetecken i verksamheten. Företag är ofta i behov av vattentäta och bindande avtal mellan verksamheten och kunderna eller mellan ditt företag och andra verksamheter. Du kanske också vill sälja eller lämna vidare ditt företag, eller behöver juridisk rådgivning av andra skäl.

 

Med hjälp från Magnusson Advokatbyrå kan du som kvinnlig entreprenör få professionell rådgivning inom juridik. Genom att se över hela din företagskultur och strategi kan deras specialistkunskap omvandlas till att utgöra en strategisk rådgivare och partner till ditt företag. Du kan få rådgivning inom arbetsrätt, konkurrens- och EU-rätt, försäkringar och mycket mer.

 

Ojämställt näringsliv

 

Fler VD-poster innehas av män, vilka också startar fler företag och har mer inflytande över riskkapital. Inom just riskkapitalbranschen kan mycket göras. Dels att fler kvinnliga entreprenörer tar sig dit och dels att investerare baserar sina beslut kring faktiskt kunskap, inte kring stereotyper eller normer. Forskning vid Harvard har visat att manliga investerare hellre lyssnar på pitchar när de kommer från attraktiva män, i jämförelse med kvinnor eller män som inte anses lika attraktiva. Studier har också visat att om fler av investerarna är kvinnor får dessutom fler kvinnor ta emot investeringar.

Läget för kvinnliga entreprenörer är idag en sorts ”moment 22”, där faktorerna skapar en ond cirkel som inte verkar ha någon självklar lösning. Kvinnor som visar att de har ett högt självförtroende får negativa motreaktioner, och blir straffade för att de tar för mycket plats. Å andra sidan, om kvinnor inte visar något självförtroende kan de i stället ge intryck av att sakna kompetens.

Jämställda byråer

Även juridiska byråer behöver sträva efter att bli mer jämställda. Företag som inte enbart har män i ledningen är enligt forskning mer lönsamma. Det kan ur många aspekter vara positivt att skapa arbetsplatser där både män och kvinnor är delägare och chefer. Detta är förstås särskilt viktigt när det gäller styrelsen och delägarledet då de har den övergripande ansvaret för strategisk styrning.

För att uppnå en jämställd byrå bör det sättas kvantitativa mål vad gäller andelen kvinnor som är delägare på byrån. För detta ändamål bör en konkret plan upprättas med tydliga mål, till exempel att 40 procent av kvinnorna är chefer vilket ska uppnås inom fem år. Det bör också ske ett aktivt sökande efter kandidater som passar in i denna målbild. För att skapa en mer blandad chefs- och delägarkrets bör stereotyper motarbetas som kan leda till att kvinnor slår i glastaket. Hur kan arbetsplatsen uppskatta drivna kvinnor och inte se dem som personer som ”tar alltför mycket plats”?

Forskning visar också att både kvinnor och män hellre väljer män till chefspositioner. När män når bedrifter uppfattas dessa som bättre än kvinnornas. Denna upphöjelse av män sker omedvetet utan att vi tänker på det. Statistik är ett bra motmedel, tillsammans med formella kriterier som utgör en bra grund för att utvärdera prestationer hos biträdande jurister.

Kvinnliga entreprenörer på arbetsmarknaden

Att vara en entreprenör innebär att vara en driven, företagsam, kreativ person som organiserar en nytänkande verksamhet. Förr, långt tillbaka i tiden, var det mest männen som stack ut inom entreprenörskap, men idag finns det allt fler kvinnor som startar olika former av företagsidéer och verksamheter.

Kvinnlig entreprenörskap bör lyftas fram mer

Vi lever i en modern tid idag där jämställdhetens gränser allt mer suddas ut, men faktum är att en tredjedel av Sveriges entreprenörer idag är kvinnor. Man vet inte exakt varför, men det kan mycket väl bero på kulturella och ekonomiska skäl, samt en del sociala faktorer. Det är viktigt att lyfta fram entreprenörskap som något positivt där både män och kvinnor presterar lika bra. Det handlar i slutändan inte om alls om kön, utan snarare om drivkraft, innovation och vilja. Är man en driven kvinna och vill starta ett eget företag, kan man med stor fördel hyra eller anställa professionell bemanning i Stockholm med kunnig personal.

Inspirerande kvinnor inom kulturen

Att vara en entreprenör behöver inte bara vara att starta ett företag, det kan även vara ett kreativt skapande av konstnärliga och kulturella uttryck. Stora konstnärer, dansare, skådespelare eller till exempel kungligheter kan vara drivande entreprenörer. I Sverige finns det många unika inspirerande kvinnor som visar att genom drivkraft kan man inspirera och bidra till utveckling. Ett exempel på en mycket inspirerande kvinna inom entreprenörskap var Astrid Lindgren. Med en fantasi och skaparkraft med böcker för världens alla barn, var Astrid Lindgren en av vår tids mest kända uppskattade författare och entreprenörer.

Kvinnor som väljer entreprenörskap kan egentligen välja vilken bransch som helst. Inom underhållsindustrin behövs fler kvinnor, både inom entreprenörskap och genom anställningar. Denna bransch som varit mycket mansdominerad, vill nu försöka få in fler kvinnor. Idén på att locka fler kvinnor till denna bransch är att man borde visa och lyfta fram hur roligt och intressant denna bransch kan vara.

Fördelar med kvinnor inom fastighetsförvaltning

Tekniken går snabbt framåt och gör fastighetsservice och fastighetsskötsel bara enklare och enklare. Numera finns det gott om smarta alternativ för innovativa entreprenörer inom fastighetsförvaltning, som till exempel det digitala verktyget Nabo. Detta är goda nyheter med tanke på att branschen är krävande och måste ta hänsyn till att problem kan uppstå när som helst. Modern teknik tillsammans med kvinnliga entreprenörer är en smart lösning. Läs vidare om fördelarna med kvinnliga entreprenörer!

 

Fördelar med kvinnliga entreprenörer inom fastighetsförvaltning

 

Faktum är att allt kan hända i en fastighet, från att luftkonditioneringen slutar fungera på sommaren till att rören fryser och spricker. Om något oväntat problem uppstår finns det lyckligtvis oftast ett fastighetsförvaltningsbolag som löser det. Det innebär att fastighetsförvaltningsbolaget måste ha professionell personal som kan kommunicera snabbt och effektivt. Kvinnliga entreprenörer har därför stora möjligheter inom fastighetsskötsel på grund av de sociala och interpersonella färdigheter som krävs. Detta tillsammans med innovativa verktyg som Nabo gör det möjligt att automatisera uppgifter, göra planeringar och effektivera kommunikationen med de boende. Varför ska kvinnliga entreprenörer använda Nabo? Därför att Nabo inte är vilket verktyg som helst. Nabo är nämligen en ledande förvaltare som är specialiserad på att erbjuda fastighetsförvaltning åt bostadsrättsföreningar.

 

Uppmuntra och vägled kvinnliga entreprenörer

Traditionellt sett har kvinnor haft mer administrativa uppgifter och inte haft ledande roller inom fastighetsförvaltning. Vidare har fastighetsbranschen till stor del varit mansdominerad. Dock håller detta på att förändras tack vare kvinnors ökade intresse och möjligheter för entreprenörskap. Dessutom inser allt fler fördelarna med att inkludera kvinnor i denna bransch. Å andra sidan kan det vara tufft att arbeta i en mansdominerad bransch, så för att lyckas är det bra att få uppmuntring och vägledning. Med hjälp av en mentor kan du få den välbehövliga vägledning och inspiration du behöver för att lyckas. En mentor är en utbildad och objektiv person som kan hjälpa dig att uppnå dina entreprenöriella mål inom fastighetsförvaltning. Att ha en person som kan ge opartisk rådgivning utan förutfattade meningar kommer att bygga upp ditt självförtroende och dina färdigheter.

Kvinnliga entreprenörer och content marketing

En positiv trend är att allt fler kvinnor väljer att bli entreprenörer. Antalet kvinnliga entreprenörer är markant högre idag jämfört med hur det var för endast ett antal år sedan. Detta är självfallet en glädjande utveckling, och något som berikar såväl näringslivet som samhället i stort. En ökad mångfald, oavsett vad det än gäller, är något som gör samhället bättre och kommer oss alla till godo.

 

Många kvinnliga entreprenörer väljer att satsa på verksamheter där marknadsföringen till största delen sker digitalt via internet. Detta är dessutom något som har visat sig vara en framgångsrik strategi. De kvinnliga företagarna har varit mycket innovativa vad avser det som ofta benämns för “content marketing”. Detta kan, enkelt förklarat, beskrivas som produktion av innehåll, i form av framförallt texter, vilka ska generera besökare till en viss webbplats. På webbplatsen ska besökarna därefter konverteras till betalande kunder.

Viktigt med bra verktyg för att kunna utvärdera marknadsföringen

När man arbetar med content marketing är det helt avgörande att man har tillgång till bra SEO-verktyg. Dessa verktyg gör det möjligt att följa hur man placerar sig för olika sökord och fraser i sökmotorernas sökresultat. Tiden när man använde sig av oändliga Excel-ark, som man dessutom fyllde i för hand, som SEO-verktyg är tack och lov numera ett minne blott. Det var en tidsödande och omständlig process som få av oss saknar.

Idag finns det ett mycket stort utbud av olika programvaror och script som avsevärt underlättar SEO-arbetet. Problemet är snarast att välja mellan alla de olika lösningarna som står till buds. En mycket trevlig bekantskap för den som vill spåra sina sökordsplaceringar är Wincher, ett mycket prisvärt och lättanvänt SEO-verktyg. Med Wincher är det möjligt att spåra alla sökord som man vill ranka högt för. Samtidigt kan man hålla koll på sina konkurrenter och göra sökordsanalyser, för att endast nämna några av alla de funktioner som finns. Att verktyget är på det svenska språket ger självfallet ett plus i kanten.

Glöm inte innehållet – Content is king

Oavsett vilka verktyg som man använder sig av i sitt SEO-arbete är det viktigt att inte glömma bort innehållet. På internet gäller sedan länge att “content is king”. Det vill säga, den som publicerar ett bra innehåll på sin webbplats är den som kommer att dominera i sökresultaten. Oavsett vilket ord som du söker på, innehas de översta platserna i sökresultaten nästan undantagslöst av webbplatser med mycket och bra innehåll. På internet lönar det sig alltid att lägga resurser på att producera bra innehåll.

Många av de företagare som är framgångsrika inom content marketing är kvinnor. Det gäller särskilt i ett internationellt perspektiv där det finns en uppsjö av framgångsrika kvinnor som arbetar med content marketing. Många av dessa kvinnor har börjat som traditionella skribenter. Därefter har de visat sig ha fallenhet för såväl entreprenörskap som att skapa ett engagerande innehåll, vilket medfört att de startat sina egna verksamheter med inriktning på content marketing.

Kvinnor och entreprenörskap

Vi glömmer dem aldrig, de kända kvinnliga entreprenörerna som förändrat världen. De kämpade kanske mer i motvind förr men redan i början på nittonhundratalet slog Elise Ottesen Jensen igenom i en då ganska tabubelagd bransch. Hennes insatser har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av fri abort, legalisering av preventivmedel och sexualupplysning i skolan. Andra exempel är Coco Chanel som var först i världen med att göra sportkläder för kvinnor, eller Anna Whitlock som tog initiativ till en konsumentförening med målet att sälja bra mat till rimliga priser. Hon var förresten förebilden till den omtyckta SVT-serien om Fröken Friman.

 

Framgångsrika kvinnor i nutid är exempelvis Isabella Löwengrip som byggde upp sin verksamhet från en blogg och numera driver flera olika företag inom olika områden. Vi har också Bianca Ingrosso som även hon bloggat, men som nu lanserat både eget sminkmärke och en klädkollektion.

De kvinnliga entreprenörerna är många och ofta framgångsrika. Kanske är du också en av dem som syns på löpsedlarna i framtiden. Har du någonsin funderat på att starta eget så är det ett bra tillfälle att göra det nu när hela världen ändå håller på att ställa om. Kanske är det just din tjänst eller produkt som blir nästa succé.

Allt börjar med en idé

Exakt vad du vill satsa på vet bara du själv. Tror du på din idé så varför inte satsa på den. Om du inte gör det får du aldrig veta hur många som faktiskt vill ha just det du erbjuder. Behöver du ett startkapital så finns olika möjligheter som till exempel fakturino.se som kan erbjuda lån till bra villkor. Se till att du har en affärsplan och en tydlig tanke med vad du vill. Var beredd på att satsa mycket av din tid, särskilt i början så är du nästan igång sedan. Allt börjar med en idé och ett första steg.

Att vara entreprenör

Det finns ingen exakt definition på vad det innebär att vara en entreprenör, men rent allmänt anses att en entreprenör är en initiativrik person som är kreativ och som vill starta eller organisera något nyskapande. Ordet kan också användas rent allmänt om en person som är företagsam i största allmänhet.

Att vara entreprenör innebär förutom den personliga läggningen och inställningen till att verkligen vilja skapa något nytt även en förmåga och kanske också mod att verkligen vilja satsa på någonting fullt ut. Det kan finnas en vilja att förbättra samhället eller erbjuda något som folk efterfrågar och som ännu inte finns.

Har du en idé, något du brinner för och verkligen tror på så kanske det är din tur att förändra världen snart. Den lilla världen i din närhet, eller rentav den stora därute. Det finns entreprenörer som tjänar pengar på välbesökta bloggar och andra som skapar världsberömda innovationer. Alla behövs och alla kan inspirera varandra på olika sätt, kanske inom nätverk för egenföretagare eller i andra sammanhang. Självklart finns det nätverk för kvinnliga entreprenörer också för alla som vill dela med sig och växa genom samarbete.