Sköt ekonomin som kvinnlig entreprenör

Som kvinnlig entreprenör har du mycket att göra, både vad gäller att sköta marknadsföring och att arbeta i företaget men också att ta hand om företagets ekonomi på ett effektivt sätt. För att verksamheten ska fungera väl behöver bland annat dess redovisning, marknadsföring, finansiering och också eventuell logistik skötas ordentligt.

Med Företagstjänster från Intrum kan du som kvinnlig entreprenör bland annat utkontraktera kundreskontran och faktureringen, och i stället lägga din tid på att sköta kärnverksamheten. Här kan du också få hjälp med hantering av krav och inkasso, och kan på så vis undvika en ansträngd likviditet som kan bli förödande för den som driver en startup. Om du istället lämnar dina inkassoärenden till Intrum reduceras företagets kreditförluster.

Förbättra företagets likviditet

 

Som kvinnlig entreprenör har du ansvar för företagets likviditet, vilket visar hur stor förmåga som verksamheten har att betala räkningar och övriga utgifter. Resultatet är som bekant skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader, medan likviditeten visar skillnaden mellan de pengar som går in i verksamheten och de pengar som går ut därifrån. För att förbättra likviditeten i företaget kan du se över dess kostnader och fakturera tjänster och varor så fort du kan. Genom att ändra betalningsvillkoren från en månad till tio dagar kan du fortare få in pengar till verksamheten och på så vis höja dess likviditet.

Du kan också göra en likviditetsbudget, vilket kan skapas med ett enkelt räkneverktyg. Om du höjer kontokrediten hos företaget kan du också förbättra dess likviditet. Det kostar dock att ha kredit och du behöver betala ränta. Det är olönsamt att ha kontokredit som hela tiden används, då är det klokare att ha en motsvarande skuld i form av ett lån vilket kan ge lägre ränta.

Använd digitala tjänster

För att få rätt kunskap kring företagande går det att gå in på Skatteverkets hemsida, där det finns många guider och mycket information. Här kan du boka plats för att delta i en infoträff där du kan lära dig mer kring skatter, moms och deklaration. Du kan också delta digitalt via webbseminarier, vilket är smidigt och tryggt i pandemitider. På verksamt.se kan du registrera ditt nya företag och få hjälp kring hur du ska komma igång på bästa sätt.

Skatteverket erbjuder också flera e-tjänster där du kan se uppgifter kring ditt företag och göra ärenden. Nystartade föreningar och företag måste snarast anmäla vem som är huvudman för verksamheten, så kallad ”verklig huvudman”. Detta behöver ske senast fyra veckor från att verksamheten registrerats hos Bolagsverket och Skatteverket. Personen som benämns verklig huvudman är den som kontrollerar eller ytterst äger verksamheten.

Främja seriöst företagande

Som kvinnlig entreprenör är det förstås också viktigt att främja seriöst företagande. I detta ingår att motverka svartarbete och att arbeta för att det skapas en sund konkurrens. I statistik över den svenska handeln går det att se att tjänster och varor upphandlas för över 600 miljarder kronor varje år i Sverige. Av denna summa fuskas upp till 100 miljarder bort. Denna ekonomiska brottslighet är ett hot mot demokratin, vilket innebär att det är alla företagares ansvar att motverka skattebrott.

Juridik och kvinnligt entreprenörskap

Som kvinnlig entreprenör behöver du ha bra koll på företagsjuridik, vilket innebär att du ibland kan behöva hjälp av juridiskt utbildade personer när det uppstår frågetecken i verksamheten. Företag är ofta i behov av vattentäta och bindande avtal mellan verksamheten och kunderna eller mellan ditt företag och andra verksamheter. Du kanske också vill sälja eller lämna vidare ditt företag, eller behöver juridisk rådgivning av andra skäl.

 

Med hjälp från Magnusson Advokatbyrå kan du som kvinnlig entreprenör få professionell rådgivning inom juridik. Genom att se över hela din företagskultur och strategi kan deras specialistkunskap omvandlas till att utgöra en strategisk rådgivare och partner till ditt företag. Du kan få rådgivning inom arbetsrätt, konkurrens- och EU-rätt, försäkringar och mycket mer.

 

Ojämställt näringsliv

 

Fler VD-poster innehas av män, vilka också startar fler företag och har mer inflytande över riskkapital. Inom just riskkapitalbranschen kan mycket göras. Dels att fler kvinnliga entreprenörer tar sig dit och dels att investerare baserar sina beslut kring faktiskt kunskap, inte kring stereotyper eller normer. Forskning vid Harvard har visat att manliga investerare hellre lyssnar på pitchar när de kommer från attraktiva män, i jämförelse med kvinnor eller män som inte anses lika attraktiva. Studier har också visat att om fler av investerarna är kvinnor får dessutom fler kvinnor ta emot investeringar.

Läget för kvinnliga entreprenörer är idag en sorts ”moment 22”, där faktorerna skapar en ond cirkel som inte verkar ha någon självklar lösning. Kvinnor som visar att de har ett högt självförtroende får negativa motreaktioner, och blir straffade för att de tar för mycket plats. Å andra sidan, om kvinnor inte visar något självförtroende kan de i stället ge intryck av att sakna kompetens.

Jämställda byråer

Även juridiska byråer behöver sträva efter att bli mer jämställda. Företag som inte enbart har män i ledningen är enligt forskning mer lönsamma. Det kan ur många aspekter vara positivt att skapa arbetsplatser där både män och kvinnor är delägare och chefer. Detta är förstås särskilt viktigt när det gäller styrelsen och delägarledet då de har den övergripande ansvaret för strategisk styrning.

För att uppnå en jämställd byrå bör det sättas kvantitativa mål vad gäller andelen kvinnor som är delägare på byrån. För detta ändamål bör en konkret plan upprättas med tydliga mål, till exempel att 40 procent av kvinnorna är chefer vilket ska uppnås inom fem år. Det bör också ske ett aktivt sökande efter kandidater som passar in i denna målbild. För att skapa en mer blandad chefs- och delägarkrets bör stereotyper motarbetas som kan leda till att kvinnor slår i glastaket. Hur kan arbetsplatsen uppskatta drivna kvinnor och inte se dem som personer som ”tar alltför mycket plats”?

Forskning visar också att både kvinnor och män hellre väljer män till chefspositioner. När män når bedrifter uppfattas dessa som bättre än kvinnornas. Denna upphöjelse av män sker omedvetet utan att vi tänker på det. Statistik är ett bra motmedel, tillsammans med formella kriterier som utgör en bra grund för att utvärdera prestationer hos biträdande jurister.