Kvinnliga advokater

Ett område inom vilket kvinnor har kommit att ta allt mer plats är det juridiska området. Majoriteten av studenterna på landets juristprogram är kvinnor, och det är även kvinnorna som är i majoritet när det kommer till nyantagna advokater. Den kvinnliga dominansen är särskilt påtaglig inom det familjerättsliga området, där de flesta nya advokatbyråer som slår upp portarna drivs av kvinnliga advokater. Det är dessutom ett mönster som går igen i hela landet, såväl i stad som på landsbygd.

 

Avtalshantering

 

När man driver en nystartad advokatbyrå är det viktigt att ha kontroll på de avtal och andra juridiska dokument som advokatbyråns personal upprättar. Som advokat har man ansvar såväl för att avtalen blir korrekt utformade som att dokumenten i ett ärende arkiveras under en viss tid. De flesta advokater använder sig därför av någon form av digital avtalshantering för att förvara digitala kopior av upprättade dokument. Det underlättar avsevärt advokatbyråns arbete samtidigt som det säkerställer kvaliteten på det arbete som utförs.

Många advokatbyråer inom det familjerättsliga området använder sig även av digitala system när de ska upprätta juridiska dokument. Ett sådant system underlättar arbetet och minimerar samtidigt risken för misstag i samband med upprättandet. Som alltid är det den mänskliga faktorn som ligger bakom de flesta fel i tillvaron, så även inom advokatyrket. Tekniken är betydligt mer tillförlitlig när det kommer till standardiserade arbetsuppgifter.

Skickliga på marknadsföring

Många av de kvinnliga advokaterna har visat sig vara mycket skickliga på att marknadsföra sina verksamheter. De syns allt oftare i olika företagarföreningar, vilka tidigare i mångt och mycket var ett manligt tillhåll. Många av de kvinnliga advokaterna har även i stor utsträckning använt sig av sociala medier för sin marknadsföring, och på så sätt skapat intresse kring sin person och hur man kan hjälpa den som behöver av juridiskt biträde. Det finns därför all anledning att tro att den kvinnliga dominansen i den juridiska världen endast kommer att tillta under överskådlig framtid.

Kvinna och entreprenör

Det finns många kvinnliga entreprenörer därute som verkligen gör avtryck. En del är kända för allmänheten och andra lite mer doldisar men minst lika mäktiga. De kvinnliga entreprenörerna finns inom alla möjliga branscher, till exempel mode, IT-säkerhet och AI. Det handlar inte om bransch, det handlar om att ha ett driv och en bra idé.

 

Bli en kvinnlig entreprenör

 

I dessa tider borde vi inte lägga något fokus på könet, det har ingen större betydelse för den som vill bli entreprenör. Det handlar inte om kön, det handlar om engagemang och kreativitet. En målmedvetenhet utöver det vanliga och en stenhård tro på den egna idén. För många föds den där idén i förväg och behöver mogna fram ett tag. Lusten att jobba åt sig själv kan vara stark trots att jobbet ofta är hårdare och arbetsdagarna längre. Men livet som entreprenör är ofta ett sätt att leva.

 

Förebilder

Det har funnits många kvinnliga entreprenörer genom tiderna. Exempelvis Coco Chanel med sina klädkollektioner. Hon är känd av många än i dag. Men hur många känner egentligen till Stina Ehrensvärd? Hon har med sitt framgångsrika IT-företag lyckats locka kunder som Google och Facebook. Bland doldisarna hittar vi också Moa Gurbüser. Hon började sitt yrkesliv som socionom och fick i den rollen nog av att se barn som for illa av föräldrarnas alkoholmissbruk. Hon tog kontakt med etablerade vinproducenter för att tillsammans med dem skapa och marknadsföra alkoholfria viner av hög kvalitet. Det gick minst sagt bra och nu finns vinerna på Systembolaget som ett alternativ för de som vill eller måste avstå från alkohol. Vägen dit var varken kort eller lätt, men den blev framgångsrik till sist. Som entreprenör har du ju ingen vanlig stämpelklocka utan det är resultatet som räknas.

Marknadsföring är A och O

Förutom idé och driv måste du också kunna marknadsföra dig. Det räcker inte att ha världens bästa tjänst eller produkt om ingen vet om att den finns. Marknadsföring och sälj är svårt för en del medan andra lyckas direkt. Det handlar om kommunikation och information förstås, men också att budskapet måste ha ett tydligt mål. Börja därför alltid med att definiera din målgrupp. Fokusera på den även om det kan vara svårt att bortse från andra grupper som ”kanske” kan vara intresserade. Dem kan du nå senare. När du vet målgruppen så kan du formulera budskapet och också avgöra vilka kanaler som ska väljas. Använd gärna sociala medier om det känns rätt och dina kunder finns där, annars kan andra metoder fungera bättre.

Varumärke

Som entreprenör är det först och främst du själv som är ditt varumärke. Genom ditt sätt att vara och göra samt de kläder du bär så bidrar du till den bild kunder och andra får av dig och det du erbjuder. Samma sak är det med ditt företagsnamn, det ska vara lätt att förstå och gärna fungera internationellt. Nu för tiden är det också självklart att det ska gå att skaffa en domän som motsvarar ditt företagsnamn. Det kan bli så att det du först tänkt redan är upptaget, då gäller det att tänka om och hitta något ännu bättre. Domän och företagsnamn eller möjligen företagsidé måste hänga ihop. Sist men inte minst så gäller det att våga försöka. Annars är det omöjligt att lyckas.

Kvinnligt entreprenörskap och digitalisering

Fler och fler kvinnor blir entreprenörer, där de har möjlighet att själva vara chefer och bestämma hur mycket pengar de tjänar. Kvinnor är fortfarande till stor del ansvariga för att ta hand om barn, hem och städning samt att se till åldrande föräldrar, men genom att starta egna företag kan de anpassa arbetstimmarna till familjens behov. Samtidigt som det kvinnliga entreprenörskapet blir mer vanligt så växer också digitaliseringen i samhället, där arbetsplatserna blir mer digitala.

 

Hos omniaintranet.se går det att hitta tjänster som ger ett bra stöd för digitala arbetsplatser på flera olika områden. Användarupplevelsen blir bättre med Omnia, som levererar en personaliserad och intuitiv upplevelse med god prestanda på skärmar i alla storlekar. Det går också att skapa lösningar med denna tjänst som gör det möjligt att vidareutveckla, dela, använda och hitta den kunskap som organisationen besitter på ett välstrukturerat sätt.

 

Kvinnliga entreprenörer

För att öka det kvinnliga företagandet har flera satsningar gjorts, men många startup-idéer kommer inte ur startgroparna på grund av att de saknar finansiering. Det är svårt för kvinnor idag att få ihop tillräckligt med kapital för att starta företag inom techbranschen, trots samhällets ökande digitalisering. Maria Norberg var med och startade nätverket Teknikkvinnor, och känner hopplöshet inför situationen men även kämpaglöd. Hon har nu lämnat sin VD-roll på Teknikkvinnor och arbetar för att få in riskkapital till kvinnligt grundade startups.

Låg andel kvinnor

Intresset för tekniska utbildningar ökar långsamt enligt Microsoft. Men andelen kvinnor som kommer in på ingenjörsprogrammen ligger dock fortfarande på mellan 25 till 30 procent. När det gäller utbildningar till läkare och civilekonom är andelen 54 respektive 51 procent. Microsoft vill lyfta fram att jämställdhet, mångfald och inkludering är deras ledord och att de har 35 procent kvinnor inom bolaget. De har därmed kommit en bit på vägen, men vill ha en mycket mer inkluderande och jämställd techbransch. De har under de senaste 19 åren delat ut utmärkelsen ”Årets tech-tjej” och ser ett fortsatt stort behov av att fortsätta dela ut priset. Det är en aktuell och viktig utmärkelse eftersom entreprenörskap och techbranschen är två områden där det saknas kvinnor.

Detta år var det Matilda Andersson som är civilingenjör inom datateknik som vann priset. Hon är specialiserad inom AI och maskinintelligens vid Lunds tekniska högskola. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram kvinnliga förebilder och inspirera andra att studera IT och teknik. Matilda började med programmering för fem år sedan och förstod då hur värdeskapande och kreativt tech kan vara. Genom att läsa till civilingenjör inom datateknik har hon fått både praktisk och teoretisk kunskap som gör det möjligt för henne att bryta ner problem och använda teknik för att lösa dem. Hon arbetade tidigare som internationell modell och gick sedan över till att studera maskinintelligens. Teknik går att använda av alla menar Matilda och det är inte för sent att lära sig något nytt oavsett ålder.