Kvinnliga entrepenörer inom IT och teknik

När det kommer till att starta företag och tjäna mycket pengar på det är detta något som oftast endast görs av män. Det finns flera olika anledningar till detta, men den allra främsta anledningen är att kvinnors roll historiskt sett ofta har varit att ta hand om hushållet och barnen. Men genom att könsrollerna har förändrats genom åren främjar företag numera att kvinnor ska lyckas och satsa på karriären. Därför finns det allt fler framgångsrika kvinnliga entreprenörer, både i Sverige och i utlandet. Denna artikel kommer titta närmre på dessa.

 

IT-branschen i Sverige

 

Sverige är ett av världens mest teknologiskt utvecklade länder. Bakgrunden till detta är att svenska staten vid ett tidigt skede såg att teknik och IT är viktiga områden som kommer att stå i centrum i framtiden. På så sätt har svenska företag som är verksamma inom IT och teknik kunnat lyftas fram, där namn som Spotify, Skype och Minecraft bara är några av dessa. Detta gör i sin tur att det nu finns kvinnliga entreprenörer inom alla IT-branscher i Sverige. Ett av de områden som blivit mest populära är olika typer av molntjänster för både företag och privatpersoner. Molntjänster används nämligen av nästa alla större företag då det gör att man som företagare slipper att investera i lokala servrar och infrastruktur. Förr i tiden hade detta varit en bransch som nästan enbart bestod av män, men numera är branschen full av kvinnor. Dessutom har universiteten börjat locka till sig alltfler kvinnor att studera till ingenjörer och liknande. Detta för att fortsätta diversifiera arbetsmarknaden och se till att de olika könsrollerna blir jämställda.

 

Den främsta teknikentreprenörer i Sverige

När det kommer till kvinnliga entreprenörer i Sverige går det inte att prata om detta ämne utan att nämna Åsa Bergman, som är både VD och koncernchef på Sweco i Sverige. År 2019 blev hon dessutom utsedd till Sveriges näringsliv allra mäktigaste kvinna. Bakgrunden till detta är att Åsa har varit med och byggt upp företaget Sweco från grunden, vilka nu är ett av Europas allra största teknikkonsultföretag. I sina många intervjuer berättar Åsa om hur det var att vara den enda kvinnan när hon började jobba på Sweco på 90-talet. Enligt henne själv var det inte något problem att vara den enda kvinnan och det var inget som hon reflekterade över. Företaget är nu aktivt i flera länder över hela världen, inklusive utanför Europa.

Andra kvinnliga entreprenörer i Sverige

Utöver Åsa Bergman på Sweco finns det flera kvinnliga entreprenörer som har gjort succé både i Sverige och i andra länder. En av dessa är Fredrika Gullfot som nyligen år 2015 lanserade matprodukter som var gjorda av alger. En annan känd entreprenör är Pernilla Ramslöv som är chef för konsultföretaget NOX Consulting. Likt många andra entreprenörer vill hon ge tillbaka till samhället genom att försöka förbättra marknaden för svenska egenföretagare. Detta är något som många entreprenörer försöker göra, men vad alla nämner som det viktigaste är att arbeta med något som man älskar för att kunna hålla igång passionen.