Dag: 20 maj 2021

Welcome to Our Archive

girlsroom.se > 2021 > maj > 20

Kvinnliga entrepenörer inom IT och teknik

När det kommer till att starta företag och tjäna mycket pengar på det är detta något som oftast endast görs av män. Det finns flera olika anledningar till detta, men den allra främsta anledningen är att kvinnors roll historiskt sett ofta har varit att ta hand om hushållet och barnen. Men genom att könsrollerna har […]