Så lyckas du som entrepenör

Den här sidan är för dig som är intresserad av företagande, entreprenörskap och är kvinna. Många kan säkert känna igen sig i att det här med att lyckas som kvinnlig entreprenör inte är det lättaste. Därför har vi i det här inlägget valt att ge dig tips på några saker som kan vara bra att tänka på för att du som kvinnlig entreprenör ska lyckas.

Stick ut

 

För att lyckas som entreprenör behöver du vara unik och sticka ut. För att folk ska bli intresserad av det du har att erbjuda behöver du erbjuda något som andra inte gör. Detta är något du bör lägga en stor vikt vid när du tar fram din affärsplan. När du sedan gör din marknadsföring kan du använda dig av det och på så sätt sticka ut. Ett annat sätt som gör att du verkligen sticker ut är om du använder dig av sms utskick i din marknadsföring. Dessa utskick kan gå till dina kunder och till potentiella kunder och samarbetspartners där du beskriver en nyhet eller dina tjänster.

Knyt kontakter

Att använda sig av det kontaktnät man redan har är särskilt viktigt i början av karriären. Men det är också viktigt att fortsätta knyta kontakter som kan vara värdefulla kunder eller samarbetspartners även senare i karriären. När du träffar nya människor ska du inte vara rädd för att ställa frågor och berätta om dig och din verksamhet. Försök att se alla människor som potentiella kontakter och visa framfötterna. Det senaste året har det varit svårt att knyta nya kontakter eftersom event har varit inställda på grund av pandemin. Men du ska inte underskatta internet. Internet med dess sociala nätverk är numera det vanligaste sättet att knyta nya kontakter på. Ett bra exempel på ett socialt nätverk för entreprenörer är Linkedin.

Utbildning

En förutsättning för att du ska lyckas med det du gör är att du har goda kunskaper kring det. Kunskaper går att få genom att gå en kurs eller en utbildning inom det ämne du är intresserad av att arbeta med. Men du kan även utbilda dig själv genom att läsa eller lyssna på böcker. Om du är intresserad av att ta ditt entreprenörskap till nästa nivå finns det många böcker att läsa och du kan även skaffa fler kunskaper genom att se eller lyssna på intervjuer från de entreprenörer du beundrar. Det finns även en hel del podcasts som fokuserar på entreprenörskap.

Kvinnliga entrepenörer inom IT och teknik

När det kommer till att starta företag och tjäna mycket pengar på det är detta något som oftast endast görs av män. Det finns flera olika anledningar till detta, men den allra främsta anledningen är att kvinnors roll historiskt sett ofta har varit att ta hand om hushållet och barnen. Men genom att könsrollerna har förändrats genom åren främjar företag numera att kvinnor ska lyckas och satsa på karriären. Därför finns det allt fler framgångsrika kvinnliga entreprenörer, både i Sverige och i utlandet. Denna artikel kommer titta närmre på dessa.

 

IT-branschen i Sverige

 

Sverige är ett av världens mest teknologiskt utvecklade länder. Bakgrunden till detta är att svenska staten vid ett tidigt skede såg att teknik och IT är viktiga områden som kommer att stå i centrum i framtiden. På så sätt har svenska företag som är verksamma inom IT och teknik kunnat lyftas fram, där namn som Spotify, Skype och Minecraft bara är några av dessa. Detta gör i sin tur att det nu finns kvinnliga entreprenörer inom alla IT-branscher i Sverige. Ett av de områden som blivit mest populära är olika typer av molntjänster för både företag och privatpersoner. Molntjänster används nämligen av nästa alla större företag då det gör att man som företagare slipper att investera i lokala servrar och infrastruktur. Förr i tiden hade detta varit en bransch som nästan enbart bestod av män, men numera är branschen full av kvinnor. Dessutom har universiteten börjat locka till sig alltfler kvinnor att studera till ingenjörer och liknande. Detta för att fortsätta diversifiera arbetsmarknaden och se till att de olika könsrollerna blir jämställda.

 

Den främsta teknikentreprenörer i Sverige

När det kommer till kvinnliga entreprenörer i Sverige går det inte att prata om detta ämne utan att nämna Åsa Bergman, som är både VD och koncernchef på Sweco i Sverige. År 2019 blev hon dessutom utsedd till Sveriges näringsliv allra mäktigaste kvinna. Bakgrunden till detta är att Åsa har varit med och byggt upp företaget Sweco från grunden, vilka nu är ett av Europas allra största teknikkonsultföretag. I sina många intervjuer berättar Åsa om hur det var att vara den enda kvinnan när hon började jobba på Sweco på 90-talet. Enligt henne själv var det inte något problem att vara den enda kvinnan och det var inget som hon reflekterade över. Företaget är nu aktivt i flera länder över hela världen, inklusive utanför Europa.

Andra kvinnliga entreprenörer i Sverige

Utöver Åsa Bergman på Sweco finns det flera kvinnliga entreprenörer som har gjort succé både i Sverige och i andra länder. En av dessa är Fredrika Gullfot som nyligen år 2015 lanserade matprodukter som var gjorda av alger. En annan känd entreprenör är Pernilla Ramslöv som är chef för konsultföretaget NOX Consulting. Likt många andra entreprenörer vill hon ge tillbaka till samhället genom att försöka förbättra marknaden för svenska egenföretagare. Detta är något som många entreprenörer försöker göra, men vad alla nämner som det viktigaste är att arbeta med något som man älskar för att kunna hålla igång passionen.

En stark generation av kvinnor

Kvinnor blir allt starkare och vågar ta för sig mer. Kampen om jämställdhet är långt ifrån över. Men utvecklingen av starka kvinnor som vågar kämpa för sina rättigheter och för att få den plats de förtjänar i arbetslivet och vardagslivet har ändå gått ganska fort här i Sverige!

Inom arbetsbranschen ser man alltfler kvinnliga chefer och entreprenörer som är på väg att ta världen med storm. Det är en fantastisk ökning och den här ökningen är inte ens i närheten av sin maximala förmåga.

Kvinnor idag vågar mer, tar för sig mer och är inte rädda för att skapa sig en karriär och att visa hur starka de är. Man vågar satsa på sina drömmar och starta det företag man alltid drömt om, att skaffa sig sitt drömliv och drömboende. Behöver man hjälp med att hitta sig ett passande boende kan man använda sig av Blok.se, för att hitta det man söker.

Att kvinnliga entreprenörer ökar beror också mycket på att man idag kan sprida information och budskap genom sociala medier på ett helt annat sätt än innan.

Man för lättare vidare budskap, vilket leder till en ökad kunskap som i sin tur leder till att kvinnor inser att de är gjorda för mycket mer än att bara städa, laga mat och föda barn.

Många starka kvinnliga entreprenörer runtom i världen

För var dag som går ser man fler starka kvinnliga entreprenörer vinna priser och uppmärksammas för sina fantastiska jobb.

Detta är något som sker runtom i världen och som gynnar alla kvinnor. Ju fler som vågar och ju fler som uppmärksammas och vinner olika priser för deras fantastiska jobb och insatser, ju starkare kommer alla kvinnor att bli. Detta är ett väldigt viktigt budskap att sprida i världen och speciellt i de länder där kvinnor inte har så många rättigheter.

Alla kan uppnå sina drömmar oavsett kön och att som kvinna vara en entreprenör som når alla drömmar och bygger en stark karriär är något helt fantastiskt.

För varje dag som går startar fler och fler kvinnor företag och satsar på sina drömmar och en stor karriär.

Kvinnliga advokater

Ett område inom vilket kvinnor har kommit att ta allt mer plats är det juridiska området. Majoriteten av studenterna på landets juristprogram är kvinnor, och det är även kvinnorna som är i majoritet när det kommer till nyantagna advokater. Den kvinnliga dominansen är särskilt påtaglig inom det familjerättsliga området, där de flesta nya advokatbyråer som slår upp portarna drivs av kvinnliga advokater. Det är dessutom ett mönster som går igen i hela landet, såväl i stad som på landsbygd.

 

Avtalshantering

 

När man driver en nystartad advokatbyrå är det viktigt att ha kontroll på de avtal och andra juridiska dokument som advokatbyråns personal upprättar. Som advokat har man ansvar såväl för att avtalen blir korrekt utformade som att dokumenten i ett ärende arkiveras under en viss tid. De flesta advokater använder sig därför av någon form av digital avtalshantering för att förvara digitala kopior av upprättade dokument. Det underlättar avsevärt advokatbyråns arbete samtidigt som det säkerställer kvaliteten på det arbete som utförs.

Många advokatbyråer inom det familjerättsliga området använder sig även av digitala system när de ska upprätta juridiska dokument. Ett sådant system underlättar arbetet och minimerar samtidigt risken för misstag i samband med upprättandet. Som alltid är det den mänskliga faktorn som ligger bakom de flesta fel i tillvaron, så även inom advokatyrket. Tekniken är betydligt mer tillförlitlig när det kommer till standardiserade arbetsuppgifter.

Skickliga på marknadsföring

Många av de kvinnliga advokaterna har visat sig vara mycket skickliga på att marknadsföra sina verksamheter. De syns allt oftare i olika företagarföreningar, vilka tidigare i mångt och mycket var ett manligt tillhåll. Många av de kvinnliga advokaterna har även i stor utsträckning använt sig av sociala medier för sin marknadsföring, och på så sätt skapat intresse kring sin person och hur man kan hjälpa den som behöver av juridiskt biträde. Det finns därför all anledning att tro att den kvinnliga dominansen i den juridiska världen endast kommer att tillta under överskådlig framtid.

Kvinna och entreprenör

Det finns många kvinnliga entreprenörer därute som verkligen gör avtryck. En del är kända för allmänheten och andra lite mer doldisar men minst lika mäktiga. De kvinnliga entreprenörerna finns inom alla möjliga branscher, till exempel mode, IT-säkerhet och AI. Det handlar inte om bransch, det handlar om att ha ett driv och en bra idé.

 

Bli en kvinnlig entreprenör

 

I dessa tider borde vi inte lägga något fokus på könet, det har ingen större betydelse för den som vill bli entreprenör. Det handlar inte om kön, det handlar om engagemang och kreativitet. En målmedvetenhet utöver det vanliga och en stenhård tro på den egna idén. För många föds den där idén i förväg och behöver mogna fram ett tag. Lusten att jobba åt sig själv kan vara stark trots att jobbet ofta är hårdare och arbetsdagarna längre. Men livet som entreprenör är ofta ett sätt att leva.

 

Förebilder

Det har funnits många kvinnliga entreprenörer genom tiderna. Exempelvis Coco Chanel med sina klädkollektioner. Hon är känd av många än i dag. Men hur många känner egentligen till Stina Ehrensvärd? Hon har med sitt framgångsrika IT-företag lyckats locka kunder som Google och Facebook. Bland doldisarna hittar vi också Moa Gurbüser. Hon började sitt yrkesliv som socionom och fick i den rollen nog av att se barn som for illa av föräldrarnas alkoholmissbruk. Hon tog kontakt med etablerade vinproducenter för att tillsammans med dem skapa och marknadsföra alkoholfria viner av hög kvalitet. Det gick minst sagt bra och nu finns vinerna på Systembolaget som ett alternativ för de som vill eller måste avstå från alkohol. Vägen dit var varken kort eller lätt, men den blev framgångsrik till sist. Som entreprenör har du ju ingen vanlig stämpelklocka utan det är resultatet som räknas.

Marknadsföring är A och O

Förutom idé och driv måste du också kunna marknadsföra dig. Det räcker inte att ha världens bästa tjänst eller produkt om ingen vet om att den finns. Marknadsföring och sälj är svårt för en del medan andra lyckas direkt. Det handlar om kommunikation och information förstås, men också att budskapet måste ha ett tydligt mål. Börja därför alltid med att definiera din målgrupp. Fokusera på den även om det kan vara svårt att bortse från andra grupper som ”kanske” kan vara intresserade. Dem kan du nå senare. När du vet målgruppen så kan du formulera budskapet och också avgöra vilka kanaler som ska väljas. Använd gärna sociala medier om det känns rätt och dina kunder finns där, annars kan andra metoder fungera bättre.

Varumärke

Som entreprenör är det först och främst du själv som är ditt varumärke. Genom ditt sätt att vara och göra samt de kläder du bär så bidrar du till den bild kunder och andra får av dig och det du erbjuder. Samma sak är det med ditt företagsnamn, det ska vara lätt att förstå och gärna fungera internationellt. Nu för tiden är det också självklart att det ska gå att skaffa en domän som motsvarar ditt företagsnamn. Det kan bli så att det du först tänkt redan är upptaget, då gäller det att tänka om och hitta något ännu bättre. Domän och företagsnamn eller möjligen företagsidé måste hänga ihop. Sist men inte minst så gäller det att våga försöka. Annars är det omöjligt att lyckas.

Kvinnligt entreprenörskap och digitalisering

Fler och fler kvinnor blir entreprenörer, där de har möjlighet att själva vara chefer och bestämma hur mycket pengar de tjänar. Kvinnor är fortfarande till stor del ansvariga för att ta hand om barn, hem och städning samt att se till åldrande föräldrar, men genom att starta egna företag kan de anpassa arbetstimmarna till familjens behov. Samtidigt som det kvinnliga entreprenörskapet blir mer vanligt så växer också digitaliseringen i samhället, där arbetsplatserna blir mer digitala.

 

Hos omniaintranet.se går det att hitta tjänster som ger ett bra stöd för digitala arbetsplatser på flera olika områden. Användarupplevelsen blir bättre med Omnia, som levererar en personaliserad och intuitiv upplevelse med god prestanda på skärmar i alla storlekar. Det går också att skapa lösningar med denna tjänst som gör det möjligt att vidareutveckla, dela, använda och hitta den kunskap som organisationen besitter på ett välstrukturerat sätt.

 

Kvinnliga entreprenörer

För att öka det kvinnliga företagandet har flera satsningar gjorts, men många startup-idéer kommer inte ur startgroparna på grund av att de saknar finansiering. Det är svårt för kvinnor idag att få ihop tillräckligt med kapital för att starta företag inom techbranschen, trots samhällets ökande digitalisering. Maria Norberg var med och startade nätverket Teknikkvinnor, och känner hopplöshet inför situationen men även kämpaglöd. Hon har nu lämnat sin VD-roll på Teknikkvinnor och arbetar för att få in riskkapital till kvinnligt grundade startups.

Låg andel kvinnor

Intresset för tekniska utbildningar ökar långsamt enligt Microsoft. Men andelen kvinnor som kommer in på ingenjörsprogrammen ligger dock fortfarande på mellan 25 till 30 procent. När det gäller utbildningar till läkare och civilekonom är andelen 54 respektive 51 procent. Microsoft vill lyfta fram att jämställdhet, mångfald och inkludering är deras ledord och att de har 35 procent kvinnor inom bolaget. De har därmed kommit en bit på vägen, men vill ha en mycket mer inkluderande och jämställd techbransch. De har under de senaste 19 åren delat ut utmärkelsen ”Årets tech-tjej” och ser ett fortsatt stort behov av att fortsätta dela ut priset. Det är en aktuell och viktig utmärkelse eftersom entreprenörskap och techbranschen är två områden där det saknas kvinnor.

Detta år var det Matilda Andersson som är civilingenjör inom datateknik som vann priset. Hon är specialiserad inom AI och maskinintelligens vid Lunds tekniska högskola. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram kvinnliga förebilder och inspirera andra att studera IT och teknik. Matilda började med programmering för fem år sedan och förstod då hur värdeskapande och kreativt tech kan vara. Genom att läsa till civilingenjör inom datateknik har hon fått både praktisk och teoretisk kunskap som gör det möjligt för henne att bryta ner problem och använda teknik för att lösa dem. Hon arbetade tidigare som internationell modell och gick sedan över till att studera maskinintelligens. Teknik går att använda av alla menar Matilda och det är inte för sent att lära sig något nytt oavsett ålder.

Kreativa kvinnor och entreprenörer

En entreprenör beskrivs ofta som en person som är påhittig och initiativrik. En kreativ person som gillar att experimentera och kanske få till något nyskapande inom ett visst område. Ordet entreprenör används också ofta om personer som helt enkelt startar eget företag inom någon bransch, oavsett vilken.

 

Bloggare eller YouTubestjärna

 

Det finns en hel del personer som dragit igång en lönsam verksamhet med hjälp av sociala medier. Det är lätt att blogga och lätt att göra filmer för YouTube, något svårare att få de stora massorna att hitta dit så du får många som läser, klickar och gillar det du gör. Ett bra sätt att komma igång är att använda ett smart webbformulär där du kan ta reda på vad det är folk egentligen vill ha. När du vet det så kan du antagligen också skissa upp vad du ska satsa på utifrån ditt eget specialområde.

 

Uthållighet och engagemang

Visst händer det att någon blir berömd nästan över en natt, men för de flesta tar det lite längre tid. Allt börjar med en idé men uthållighet och engagemang behövs också. Börja gärna med att förbereda ett antal avsnitt av din podd, ladda med många blogginlägg eller YouTubeklipp så du har i reserv de där dagarna när det faktiskt inte går att skapa något nytt av olika skäl. Det är enkelt att datummärka inlägg så de publiceras precis det datum du vill. Det kan vara klokt att planera så du ständigt ligger lite före i schemat helt enkelt, även om du ibland sänder dagsaktuella saker. Se också till att du interagerar med dina besökare, svarar på frågor och tackar för deras kommentarer. Det är ett bra sätt att växa. Ett annat sätt är att hålla koll på närliggande bloggar eller poddar och skapa nätverk där ni kan byta, tipsa och länka till varandra. Det gynnar alla.

Kvinnliga logistikentreprenörer

Logistikmarknaden är en bransch som ofta går under radarn när man tänker på de sektorer i samhället som har störst omsättning. Det beror sannolikt på att man inte tänker på det när det fungerar. Men faktum är att det mesta vi köper har vid ett tillfälle flyttats från plats A till plats B och någon har tjänat pengar på att göra det. Logistik kan vara från det allra enklaste: att köpa in några transportbilar och starta en budfirma, till att använda blockchainteknologi för att effektivisera bränsleanvändningen för en hel handelsflotta.

Traditionellt har logistik varit en manligt dominerad bransch, men som det mesta andra är det på väg att förändras. Här ska vi titta närmare på några spännande kvinnliga entreprenörer som har eller är på väg att förändra den bransch som på årsbasis omsätter ungefär 60 000 miljarder svenska kronor.

Hannah Kain

Hela logistikbranschen domineras av doldisar; det är sällan de som är verksamma här får de stora uppslagen i affärstidningarna. Det är synd, eftersom logistik är en så oerhört central del för alla företag. Som det brukar sägas: det krävs 25 000 delar för att bygga en bil, men bara en del för att INTE bygga en bil. Ett bra logistikföretag är de som ser till att alla delar faktiskt finns på rätt plats i rätt tid för att bilen ska kunna byggas.

Det här var något danskfödda Hannah Kain tog fasta på när hon startade sitt företag ALOM 1997, hon såg en möjlighet att effektivisera transporterna genom att ta ett större ansvar för hela värdekedjan inom logistikområdet. Idag omsätter företaget runt en miljard kronor, mycket tack vare Hannah Kains tydligt idédrivna ledarskap. Under coronapandemin har hon tagit nästa steg i sitt företag genom att inleda ett närmare samarbete med leverantörsföretagen i syfte att på så sätt ta ett ännu större grepp om leveranskedjan och leverera ett större värde till sina kunder.

Katherina-Olivia Lacey

Det är svårt att inte bli avundsjuk på Katherina-Olivia Lacey. Hon är inte bara en vanlig modellsnygg och hyperintelligent kvinna med över 200 000 följare på Instagram. Hon har också startat ett väldigt framgångsrikt och expansivt logistikföretag som heter Quincus, så hon är rik också. Hennes företag är ett Software as a service, SaaS-företag som hjälper andra företag att optimera logistiken. Men hjälp av ett öppet API som de tillhandahåller kan företag analysera miljontals datapunkter både för att förutspå framtida logistikhändelser, men också för att optimera transporter i realtid. Quincus startade så sent som 2014 och har huvudkontor i Singapore, men har på den korta tiden sedan starten öppnat lokalkontor i flertalet länder och täcker nu in större delen av den asiatiska marknaden.

Sköt ekonomin som kvinnlig entreprenör

Som kvinnlig entreprenör har du mycket att göra, både vad gäller att sköta marknadsföring och att arbeta i företaget men också att ta hand om företagets ekonomi på ett effektivt sätt. För att verksamheten ska fungera väl behöver bland annat dess redovisning, marknadsföring, finansiering och också eventuell logistik skötas ordentligt.

Med Företagstjänster från Intrum kan du som kvinnlig entreprenör bland annat utkontraktera kundreskontran och faktureringen, och i stället lägga din tid på att sköta kärnverksamheten. Här kan du också få hjälp med hantering av krav och inkasso, och kan på så vis undvika en ansträngd likviditet som kan bli förödande för den som driver en startup. Om du istället lämnar dina inkassoärenden till Intrum reduceras företagets kreditförluster.

Förbättra företagets likviditet

 

Som kvinnlig entreprenör har du ansvar för företagets likviditet, vilket visar hur stor förmåga som verksamheten har att betala räkningar och övriga utgifter. Resultatet är som bekant skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader, medan likviditeten visar skillnaden mellan de pengar som går in i verksamheten och de pengar som går ut därifrån. För att förbättra likviditeten i företaget kan du se över dess kostnader och fakturera tjänster och varor så fort du kan. Genom att ändra betalningsvillkoren från en månad till tio dagar kan du fortare få in pengar till verksamheten och på så vis höja dess likviditet.

Du kan också göra en likviditetsbudget, vilket kan skapas med ett enkelt räkneverktyg. Om du höjer kontokrediten hos företaget kan du också förbättra dess likviditet. Det kostar dock att ha kredit och du behöver betala ränta. Det är olönsamt att ha kontokredit som hela tiden används, då är det klokare att ha en motsvarande skuld i form av ett lån vilket kan ge lägre ränta.

Använd digitala tjänster

För att få rätt kunskap kring företagande går det att gå in på Skatteverkets hemsida, där det finns många guider och mycket information. Här kan du boka plats för att delta i en infoträff där du kan lära dig mer kring skatter, moms och deklaration. Du kan också delta digitalt via webbseminarier, vilket är smidigt och tryggt i pandemitider. På verksamt.se kan du registrera ditt nya företag och få hjälp kring hur du ska komma igång på bästa sätt.

Skatteverket erbjuder också flera e-tjänster där du kan se uppgifter kring ditt företag och göra ärenden. Nystartade föreningar och företag måste snarast anmäla vem som är huvudman för verksamheten, så kallad ”verklig huvudman”. Detta behöver ske senast fyra veckor från att verksamheten registrerats hos Bolagsverket och Skatteverket. Personen som benämns verklig huvudman är den som kontrollerar eller ytterst äger verksamheten.

Främja seriöst företagande

Som kvinnlig entreprenör är det förstås också viktigt att främja seriöst företagande. I detta ingår att motverka svartarbete och att arbeta för att det skapas en sund konkurrens. I statistik över den svenska handeln går det att se att tjänster och varor upphandlas för över 600 miljarder kronor varje år i Sverige. Av denna summa fuskas upp till 100 miljarder bort. Denna ekonomiska brottslighet är ett hot mot demokratin, vilket innebär att det är alla företagares ansvar att motverka skattebrott.

Juridik och kvinnligt entreprenörskap

Som kvinnlig entreprenör behöver du ha bra koll på företagsjuridik, vilket innebär att du ibland kan behöva hjälp av juridiskt utbildade personer när det uppstår frågetecken i verksamheten. Företag är ofta i behov av vattentäta och bindande avtal mellan verksamheten och kunderna eller mellan ditt företag och andra verksamheter. Du kanske också vill sälja eller lämna vidare ditt företag, eller behöver juridisk rådgivning av andra skäl.

 

Med hjälp från Magnusson Advokatbyrå kan du som kvinnlig entreprenör få professionell rådgivning inom juridik. Genom att se över hela din företagskultur och strategi kan deras specialistkunskap omvandlas till att utgöra en strategisk rådgivare och partner till ditt företag. Du kan få rådgivning inom arbetsrätt, konkurrens- och EU-rätt, försäkringar och mycket mer.

 

Ojämställt näringsliv

 

Fler VD-poster innehas av män, vilka också startar fler företag och har mer inflytande över riskkapital. Inom just riskkapitalbranschen kan mycket göras. Dels att fler kvinnliga entreprenörer tar sig dit och dels att investerare baserar sina beslut kring faktiskt kunskap, inte kring stereotyper eller normer. Forskning vid Harvard har visat att manliga investerare hellre lyssnar på pitchar när de kommer från attraktiva män, i jämförelse med kvinnor eller män som inte anses lika attraktiva. Studier har också visat att om fler av investerarna är kvinnor får dessutom fler kvinnor ta emot investeringar.

Läget för kvinnliga entreprenörer är idag en sorts ”moment 22”, där faktorerna skapar en ond cirkel som inte verkar ha någon självklar lösning. Kvinnor som visar att de har ett högt självförtroende får negativa motreaktioner, och blir straffade för att de tar för mycket plats. Å andra sidan, om kvinnor inte visar något självförtroende kan de i stället ge intryck av att sakna kompetens.

Jämställda byråer

Även juridiska byråer behöver sträva efter att bli mer jämställda. Företag som inte enbart har män i ledningen är enligt forskning mer lönsamma. Det kan ur många aspekter vara positivt att skapa arbetsplatser där både män och kvinnor är delägare och chefer. Detta är förstås särskilt viktigt när det gäller styrelsen och delägarledet då de har den övergripande ansvaret för strategisk styrning.

För att uppnå en jämställd byrå bör det sättas kvantitativa mål vad gäller andelen kvinnor som är delägare på byrån. För detta ändamål bör en konkret plan upprättas med tydliga mål, till exempel att 40 procent av kvinnorna är chefer vilket ska uppnås inom fem år. Det bör också ske ett aktivt sökande efter kandidater som passar in i denna målbild. För att skapa en mer blandad chefs- och delägarkrets bör stereotyper motarbetas som kan leda till att kvinnor slår i glastaket. Hur kan arbetsplatsen uppskatta drivna kvinnor och inte se dem som personer som ”tar alltför mycket plats”?

Forskning visar också att både kvinnor och män hellre väljer män till chefspositioner. När män når bedrifter uppfattas dessa som bättre än kvinnornas. Denna upphöjelse av män sker omedvetet utan att vi tänker på det. Statistik är ett bra motmedel, tillsammans med formella kriterier som utgör en bra grund för att utvärdera prestationer hos biträdande jurister.

1 2