Sköt ekonomin som kvinnlig entreprenör

Som kvinnlig entreprenör har du mycket att göra, både vad gäller att sköta marknadsföring och att arbeta i företaget men också att ta hand om företagets ekonomi på ett effektivt sätt. För att verksamheten ska fungera väl behöver bland annat dess redovisning, marknadsföring, finansiering och också eventuell logistik skötas ordentligt.

Med Företagstjänster från Intrum kan du som kvinnlig entreprenör bland annat utkontraktera kundreskontran och faktureringen, och i stället lägga din tid på att sköta kärnverksamheten. Här kan du också få hjälp med hantering av krav och inkasso, och kan på så vis undvika en ansträngd likviditet som kan bli förödande för den som driver en startup. Om du istället lämnar dina inkassoärenden till Intrum reduceras företagets kreditförluster.

Förbättra företagets likviditet

 

Som kvinnlig entreprenör har du ansvar för företagets likviditet, vilket visar hur stor förmåga som verksamheten har att betala räkningar och övriga utgifter. Resultatet är som bekant skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader, medan likviditeten visar skillnaden mellan de pengar som går in i verksamheten och de pengar som går ut därifrån. För att förbättra likviditeten i företaget kan du se över dess kostnader och fakturera tjänster och varor så fort du kan. Genom att ändra betalningsvillkoren från en månad till tio dagar kan du fortare få in pengar till verksamheten och på så vis höja dess likviditet.

Du kan också göra en likviditetsbudget, vilket kan skapas med ett enkelt räkneverktyg. Om du höjer kontokrediten hos företaget kan du också förbättra dess likviditet. Det kostar dock att ha kredit och du behöver betala ränta. Det är olönsamt att ha kontokredit som hela tiden används, då är det klokare att ha en motsvarande skuld i form av ett lån vilket kan ge lägre ränta.

Använd digitala tjänster

För att få rätt kunskap kring företagande går det att gå in på Skatteverkets hemsida, där det finns många guider och mycket information. Här kan du boka plats för att delta i en infoträff där du kan lära dig mer kring skatter, moms och deklaration. Du kan också delta digitalt via webbseminarier, vilket är smidigt och tryggt i pandemitider. På verksamt.se kan du registrera ditt nya företag och få hjälp kring hur du ska komma igång på bästa sätt.

Skatteverket erbjuder också flera e-tjänster där du kan se uppgifter kring ditt företag och göra ärenden. Nystartade föreningar och företag måste snarast anmäla vem som är huvudman för verksamheten, så kallad ”verklig huvudman”. Detta behöver ske senast fyra veckor från att verksamheten registrerats hos Bolagsverket och Skatteverket. Personen som benämns verklig huvudman är den som kontrollerar eller ytterst äger verksamheten.

Främja seriöst företagande

Som kvinnlig entreprenör är det förstås också viktigt att främja seriöst företagande. I detta ingår att motverka svartarbete och att arbeta för att det skapas en sund konkurrens. I statistik över den svenska handeln går det att se att tjänster och varor upphandlas för över 600 miljarder kronor varje år i Sverige. Av denna summa fuskas upp till 100 miljarder bort. Denna ekonomiska brottslighet är ett hot mot demokratin, vilket innebär att det är alla företagares ansvar att motverka skattebrott.