Kvinnligt entreprenörskap och digitalisering

Fler och fler kvinnor blir entreprenörer, där de har möjlighet att själva vara chefer och bestämma hur mycket pengar de tjänar. Kvinnor är fortfarande till stor del ansvariga för att ta hand om barn, hem och städning samt att se till åldrande föräldrar, men genom att starta egna företag kan de anpassa arbetstimmarna till familjens behov. Samtidigt som det kvinnliga entreprenörskapet blir mer vanligt så växer också digitaliseringen i samhället, där arbetsplatserna blir mer digitala.

 

Hos omniaintranet.se går det att hitta tjänster som ger ett bra stöd för digitala arbetsplatser på flera olika områden. Användarupplevelsen blir bättre med Omnia, som levererar en personaliserad och intuitiv upplevelse med god prestanda på skärmar i alla storlekar. Det går också att skapa lösningar med denna tjänst som gör det möjligt att vidareutveckla, dela, använda och hitta den kunskap som organisationen besitter på ett välstrukturerat sätt.

 

Kvinnliga entreprenörer

För att öka det kvinnliga företagandet har flera satsningar gjorts, men många startup-idéer kommer inte ur startgroparna på grund av att de saknar finansiering. Det är svårt för kvinnor idag att få ihop tillräckligt med kapital för att starta företag inom techbranschen, trots samhällets ökande digitalisering. Maria Norberg var med och startade nätverket Teknikkvinnor, och känner hopplöshet inför situationen men även kämpaglöd. Hon har nu lämnat sin VD-roll på Teknikkvinnor och arbetar för att få in riskkapital till kvinnligt grundade startups.

Låg andel kvinnor

Intresset för tekniska utbildningar ökar långsamt enligt Microsoft. Men andelen kvinnor som kommer in på ingenjörsprogrammen ligger dock fortfarande på mellan 25 till 30 procent. När det gäller utbildningar till läkare och civilekonom är andelen 54 respektive 51 procent. Microsoft vill lyfta fram att jämställdhet, mångfald och inkludering är deras ledord och att de har 35 procent kvinnor inom bolaget. De har därmed kommit en bit på vägen, men vill ha en mycket mer inkluderande och jämställd techbransch. De har under de senaste 19 åren delat ut utmärkelsen ”Årets tech-tjej” och ser ett fortsatt stort behov av att fortsätta dela ut priset. Det är en aktuell och viktig utmärkelse eftersom entreprenörskap och techbranschen är två områden där det saknas kvinnor.

Detta år var det Matilda Andersson som är civilingenjör inom datateknik som vann priset. Hon är specialiserad inom AI och maskinintelligens vid Lunds tekniska högskola. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram kvinnliga förebilder och inspirera andra att studera IT och teknik. Matilda började med programmering för fem år sedan och förstod då hur värdeskapande och kreativt tech kan vara. Genom att läsa till civilingenjör inom datateknik har hon fått både praktisk och teoretisk kunskap som gör det möjligt för henne att bryta ner problem och använda teknik för att lösa dem. Hon arbetade tidigare som internationell modell och gick sedan över till att studera maskinintelligens. Teknik går att använda av alla menar Matilda och det är inte för sent att lära sig något nytt oavsett ålder.