Kvinnliga entreprenörer på arbetsmarknaden

Att vara en entreprenör innebär att vara en driven, företagsam, kreativ person som organiserar en nytänkande verksamhet. Förr, långt tillbaka i tiden, var det mest männen som stack ut inom entreprenörskap, men idag finns det allt fler kvinnor som startar olika former av företagsidéer och verksamheter.

Kvinnlig entreprenörskap bör lyftas fram mer

Vi lever i en modern tid idag där jämställdhetens gränser allt mer suddas ut, men faktum är att en tredjedel av Sveriges entreprenörer idag är kvinnor. Man vet inte exakt varför, men det kan mycket väl bero på kulturella och ekonomiska skäl, samt en del sociala faktorer. Det är viktigt att lyfta fram entreprenörskap som något positivt där både män och kvinnor presterar lika bra. Det handlar i slutändan inte om alls om kön, utan snarare om drivkraft, innovation och vilja. Är man en driven kvinna och vill starta ett eget företag, kan man med stor fördel hyra eller anställa professionell bemanning i Stockholm med kunnig personal.

Inspirerande kvinnor inom kulturen

Att vara en entreprenör behöver inte bara vara att starta ett företag, det kan även vara ett kreativt skapande av konstnärliga och kulturella uttryck. Stora konstnärer, dansare, skådespelare eller till exempel kungligheter kan vara drivande entreprenörer. I Sverige finns det många unika inspirerande kvinnor som visar att genom drivkraft kan man inspirera och bidra till utveckling. Ett exempel på en mycket inspirerande kvinna inom entreprenörskap var Astrid Lindgren. Med en fantasi och skaparkraft med böcker för världens alla barn, var Astrid Lindgren en av vår tids mest kända uppskattade författare och entreprenörer.

Kvinnor som väljer entreprenörskap kan egentligen välja vilken bransch som helst. Inom underhållsindustrin behövs fler kvinnor, både inom entreprenörskap och genom anställningar. Denna bransch som varit mycket mansdominerad, vill nu försöka få in fler kvinnor. Idén på att locka fler kvinnor till denna bransch är att man borde visa och lyfta fram hur roligt och intressant denna bransch kan vara.