Kvinnliga entreprenörer och content marketing

En positiv trend är att allt fler kvinnor väljer att bli entreprenörer. Antalet kvinnliga entreprenörer är markant högre idag jämfört med hur det var för endast ett antal år sedan. Detta är självfallet en glädjande utveckling, och något som berikar såväl näringslivet som samhället i stort. En ökad mångfald, oavsett vad det än gäller, är något som gör samhället bättre och kommer oss alla till godo.

 

Många kvinnliga entreprenörer väljer att satsa på verksamheter där marknadsföringen till största delen sker digitalt via internet. Detta är dessutom något som har visat sig vara en framgångsrik strategi. De kvinnliga företagarna har varit mycket innovativa vad avser det som ofta benämns för “content marketing”. Detta kan, enkelt förklarat, beskrivas som produktion av innehåll, i form av framförallt texter, vilka ska generera besökare till en viss webbplats. På webbplatsen ska besökarna därefter konverteras till betalande kunder.

Viktigt med bra verktyg för att kunna utvärdera marknadsföringen

När man arbetar med content marketing är det helt avgörande att man har tillgång till bra SEO-verktyg. Dessa verktyg gör det möjligt att följa hur man placerar sig för olika sökord och fraser i sökmotorernas sökresultat. Tiden när man använde sig av oändliga Excel-ark, som man dessutom fyllde i för hand, som SEO-verktyg är tack och lov numera ett minne blott. Det var en tidsödande och omständlig process som få av oss saknar.

Idag finns det ett mycket stort utbud av olika programvaror och script som avsevärt underlättar SEO-arbetet. Problemet är snarast att välja mellan alla de olika lösningarna som står till buds. En mycket trevlig bekantskap för den som vill spåra sina sökordsplaceringar är Wincher, ett mycket prisvärt och lättanvänt SEO-verktyg. Med Wincher är det möjligt att spåra alla sökord som man vill ranka högt för. Samtidigt kan man hålla koll på sina konkurrenter och göra sökordsanalyser, för att endast nämna några av alla de funktioner som finns. Att verktyget är på det svenska språket ger självfallet ett plus i kanten.

Glöm inte innehållet – Content is king

Oavsett vilka verktyg som man använder sig av i sitt SEO-arbete är det viktigt att inte glömma bort innehållet. På internet gäller sedan länge att “content is king”. Det vill säga, den som publicerar ett bra innehåll på sin webbplats är den som kommer att dominera i sökresultaten. Oavsett vilket ord som du söker på, innehas de översta platserna i sökresultaten nästan undantagslöst av webbplatser med mycket och bra innehåll. På internet lönar det sig alltid att lägga resurser på att producera bra innehåll.

Många av de företagare som är framgångsrika inom content marketing är kvinnor. Det gäller särskilt i ett internationellt perspektiv där det finns en uppsjö av framgångsrika kvinnor som arbetar med content marketing. Många av dessa kvinnor har börjat som traditionella skribenter. Därefter har de visat sig ha fallenhet för såväl entreprenörskap som att skapa ett engagerande innehåll, vilket medfört att de startat sina egna verksamheter med inriktning på content marketing.